ACM DL

Intelligent Systems and Technology (TIST)

Menu

Search TIST
enter search term and/or author name


Social Media

SIGN UP FOR TOC SERVICES :
EMAIL OR RSS

Metadata

Bibliometrics
Downloads (6 Weeks): 5293
Downloads (12 Months): 48460
Downloads (cumulative): 255164
Citation Count: 6629

Bibliometrics

Publication Years 2010-2018
Publication Count 535
Citation Count 6629
Available for Download 535
Downloads (6 weeks) 5293
Downloads (12 Months) 48460
Downloads (cumulative) 255164
Average downloads per article 477
Average citations per article 12
First Name Last Name Award
Rakesh Agrawal ACM Fellows (2003)
Benjamin B Bederson ACM Distinguished Member (2011)
Andrei Broder ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award (2012)
ACM Fellows (2007)
Carlos A. Castillo ACM Senior Member (2014)
Charles L A Clarke ACM Distinguished Member (2015)
Ingemar J. Cox ACM Fellows (2013)
ACM Distinguished Member (2011)
Umeshwar Dayal ACM Fellows (2008)
Alberto Del Bimbo ACM Distinguished Member (2016)
Inderjit Dhillon ACM Fellows (2014)
Deborah Estrin ACM Athena Lecturer Award (2006)
ACM Fellows (2000)
Christos Faloutsos ACM Fellows (2010)
Wen Gao ACM Fellows (2013)
Maria L Gini ACM Distinguished Member (2006)
Carla Gomes ACM Fellows (2017)
Jiawei Han ACM Fellows (2003)
James Hendler ACM Fellows (2016)
Xian-Sheng Hua ACM Distinguished Member (2015)
ACM Senior Member (2009)
Ramesh C Jain ACM Fellows (2003)
Sarit Kraus ACM Fellows (2014)
Vipin Kumar ACM Fellows (2005)
Chih-Jen Lin ACM Fellows (2015)
ACM Distinguished Member (2011)
ACM Senior Member (2010)
C.L. Liu ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award (1989)
Tao Mei ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2012)
Dana Nau ACM Fellows (2013)
Jeffrey Nichols ACM Senior Member (2013)
Judea Pearl ACM Fellows (2015)
ACM A. M. Turing Award (2011)
ACM AAAI Allen Newell Award (2003)
Jian Pei ACM Fellows (2015)
ACM Senior Member (2007)
Keith Ross ACM Fellows (2012)
Yong Rui ACM Fellows (2017)
ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2006)
Michael Rung-Tsong Lyu ACM Fellows (2015)
Stefan Savage ACM Prize in Computing (2015)
ACM Fellows (2010)
Cyrus Shahabi ACM Distinguished Member (2009)
Stuart Shieber ACM Fellows (2014)
Yoav Shoham ACM AAAI Allen Newell Award (2012)
ACM Fellows (2012)
Padhraic Smyth ACM Fellows (2013)
Gita Reese Sukthankar ACM Senior Member (2013)
Jie Tang ACM Senior Member (2017)
Jaime Teevan ACM Senior Member (2012)
Moshe Tennenholtz ACM AAAI Allen Newell Award (2012)
Paolo Trunfio ACM Senior Member (2017)
Sebastian Ventura ACM Senior Member (2013)
Geoffrey M Voelker ACM Fellows (2017)
Feiyue Wang ACM Distinguished Member (2007)
Ouri Wolfson ACM Fellows (2001)
Michael Wooldridge ACM Fellows (2015)
Xing Xie ACM Senior Member (2010)
Hui Xiong ACM Distinguished Member (2014)
ACM Senior Member (2010)
Shuicheng Yan ACM Distinguished Member (2016)
Qiang Yang ACM Fellows (2017)
ACM Distinguished Member (2011)
Philip S Yu ACM Fellows (1997)
Franco Zambonelli ACM Distinguished Member (2012)
ACM Senior Member (2009)
Yu Zheng ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2011)
Michelle Zhou ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2007)
Michelle Zhou ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2007)

First Name Last Name Paper Counts
Dacheng Tao 9
Enhong Chen 8
Xing Xie 8
Tatseng Chua 7
Steven Hoi 6
Shuicheng Yan 6
Nicholasjing Yuan 5
Yu Zheng 5
Xiansheng HUA 5
Jinhui Tang 5
Hui Xiong 5
Xuan Song 4
Ryosuke Shibasaki 4
Yuval Elovici 4
Alex Rogers 4
Richang Hong 4
Changsheng Xu 4
Wenchih Peng 4
Qiang Yang 4
Michelle Zhou 4
Ya'akov Gal 3
Quanshi Zhang 3
Boi Faltings 3
Hasan Cam 3
Martha Larson 3
Philip YU 3
Christopherchuen Yang 3
Wen Gao 3
Xue Li 3
Liqiang Nie 3
Rongrong Ji 3
Xiaowei Shao 3
Francesco Bonchi 3
Huanhuan Cao 3
Ling Guan 3
Ratnesh Sharma 3
Meng Wang 3
Sushil Jajodia 3
Rebecca Castaño 3
Irwin King 3
VS Subrahmanian 3
Rajesh Ganesan 3
Qi Tian 3
Naren Ramakrishnan 3
Daqing Zhang 3
Tao Li 3
Vincent Tseng 2
Hongxun Yao 2
Zhiwen Yu 2
Paulo Shakarian 2
Hongyuan Zha 2
Sihong Xie 2
Haggai Roitman 2
SungWook Yoon 2
Mahmud Hossain 2
Ankit Shah 2
Quan Fang 2
Shazia Sadiq 2
Jure Leskovec 2
Liyan Zhang 2
Yonggang Wen 2
Alberto Del Bimbo 2
Yongdong Zhang 2
Amin Javari 2
Jian Pei 2
Eran Toch 2
Amit Chopra 2
Alexander Artikis 2
Jiaching Ying 2
Hao Fu 2
Venkatramanan Subrahmanian 2
Maria Sapino 2
Guirong Xue 2
Zhiyuan Cheng 2
John Dickerson 2
Alvin Chin 2
David Carmel 2
Xiaofang Zhou 2
Jun Ma 2
Jiuyong Li 2
Evangelos Papalexakis 2
Vito Ostuni 2
Yihsuan Yang 2
Huan Liu 2
Yuichi Motai 2
Xingyu Gao 2
Masaki Aono 2
David Thompson 2
Benno Stein 2
Alejandro Bellogín 2
Bingbing Ni 2
Michael Lyu 2
Jeffrey Nichols 2
Kun Zhang 2
Bernhard Schölkopf 2
Zhi Geng 2
Tommaso Noia 2
Rui Zhang 2
Natalie Fridman 2
Ramesh Jain 2
Shuaiqiang Wang 2
Chong Peng 2
Yanjie Fu 2
Qingzhong Liu 2
Marjan Momtazpour 2
Jiawei Han 2
Luan Tang 2
JiLei Tian 2
Mahdi Jalili 2
Claudio Biancalana 2
Giuseppe Sansonetti 2
Robin Cohen 2
Luca Cagliero 2
Yue Shi 2
Alan Hanjalic 2
Charles Ling 2
Daqing Zhang 2
Wenjun Zhou 2
Neilzhenqiang Gong 2
Anlei Dong 2
Mohan Kankanhalli 2
Zhengjun Zha 2
Yue Gao 2
Yoshinobu Kawahara 2
Chihjen Lin 2
Jie Cheng 2
Diane Cook 2
Defu Lian 2
Anna Monreale 2
Weiming Hu 2
Leye Wang 2
Dingqi Yang 2
Elena Baralis 2
Tania Cerquitelli 2
Robin Cohen 2
Jintao Li 2
Oded Maimon 2
Jianke Zhu 2
Sarit Kraus 2
John Doucette 2
Lior Rokach 2
Kiri Wagstaff 2
Martin Potthast 2
Alan Said 2
Jitao Sang 2
Li Chen 2
Xavier Serra 2
Shihchia Huang 2
Huijing Zhao 2
Eugenio Sciascio 2
Gal Kaminka 2
Xindong Wu 2
Haoyi Xiong 2
Shulamit Reches 2
Ron Hirschprung 2
Jamal Bentahar 2
Kyumin Lee 2
James Caverlee 2
Wangchien Lee 2
Thomas Dietterich 2
Subbarao Kambhampati 2
Qi Liu 2
Jalal Mahmud 2
Dejing Dou 2
Xueqi Cheng 2
Iván Cantador 2
Ido Guy 2
Bohao Chen 2
Yixin Chen 2
Fuzheng Zhang 2
Zhifeng Li 2
Nicholas Jennings 2
Nathan Eagle 2
Manish Marwah 2
Hanqing Lu 2
Tao Mei 2
Pablo Castells 2
Meir Kalech 2
Daxin Jiang 2
Matteo Venanzi 2
Rino Falcone 2
Katia Sycara 2
Jinshi Cui 2
Jia Zeng 2
Dana Nau 2
Xuning Tang 2
Zhiyuan Liu 2
Shoude Lin 2
Hongzhi Yin 2
Peilin Zhao 2
Pearl Pu 2
Michael Fire 2
Neil Yorke-Smith 2
Laiwan Chan 2
Jaegil Lee 2
Dihong Gong 2
Hoongchuin Lau 2
Fabio Gasparetti 2
Alessandro Micarelli 2
Munindar Singh 2
Gita Sukthankar 2
Zhengzheng Pan 1
Philip Resnik 1
Bill Dolan 1
Idan Szpektor 1
Benjamin Bederson 1
Brynjar Gretarsson 1
Shixia Liu 1
Huadong Ma 1
Wei Peng 1
Tong Sun 1
Weiwei Cui 1
Geoffrey Holmes 1
Pierre Rouille 1
Yuhang Zhao 1
Toon De Pessemier 1
Gerd Stumme 1
David Glass 1
Michelle Zhou 1
Liangliang Cao 1
Bingqing Qu 1
José Cortizo 1
Janardhan Doppa 1
Bhavesh Shrestha 1
Daniel McFarlane 1
Victor Lesser 1
Yong Yu 1
Yosi Mass 1
Hal Daumé 1
Richong Zhang 1
Chihchung Chang 1
Dana Nau 1
Bernardo Huberman 1
Huanbo Luan 1
Oluwaseyi Feyisetan 1
Kyumin Lee 1
Hongtai Li 1
Wangsheng Zhang 1
Brent Longstaff 1
Joshua Selsky 1
Atesmachew Hailegiorgis 1
Aris Anagnostopoulos 1
Yuchun Shen 1
Guillermo Jiménez-Díaz 1
Fatih Gedikli 1
Hongbin Zha 1
Furu Wei 1
Vincentwenchen Zheng 1
Shiwen Mao 1
Y Hou 1
Yuanchun Zhou 1
Beibei Li 1
Xuelong Li 1
Guosheng Cui 1
Yue Xu 1
Guanglin Zhang 1
Xuefeng Liu 1
Archan Misra 1
Randy Tandriansyah 1
Jie Zhang 1
Andrew Sung 1
Tian He 1
Jie Liu 1
Yalou Huang 1
Mengyu Qiao 1
Liangda Li 1
Yoshihiko Suhara 1
Jiebo Luo 1
Karen Haigh 1
Roland Kays 1
Joshua Plotkin 1
Shyam Boriah 1
Christopher Potter 1
Zhenyu Lu 1
Wenbin Cai 1
Tan Tang 1
Rómer Rosales 1
Si Liu 1
Qiang Chen 1
Jiliang Tang 1
Asaf Shabtai 1
Jinfeng Zhuang 1
Itamar Hata 1
Qiusha Zhu 1
Xi Li 1
Brandon Gozick 1
Zhongfei Zhang 1
Anton Hengel 1
Chewlim Tan 1
Nitesh Chawla 1
Elisabeth Weiss 1
Yugyung Lee 1
Deendayal Dinakarpandian 1
Hannes Wolf 1
Klaus Herrmann 1
Luheng He 1
Isamu Okada 1
Enrique Chavarriaga 1
Bo Han 1
Shaodian Zhang 1
Hai Yang 1
Eric Lu 1
Chengte Li 1
Kathleen Carley 1
Hsunping Hsieh 1
Gavin McArdle 1
Christopher Lambin 1
David Huynh 1
Radu Jurca 1
Jacek Kucharski 1
Shu Wu 1
Abraham Bernstein 1
Shikui Wei 1
Senzhang Wang 1
Zhoujun Li 1
Qian Yu 1
Yanyan Lan 1
Reuth Mirsky 1
Hanwang Zhang 1
Shuicheng Yan 1
Jiaming Zhang 1
Shichao Zhang 1
Yulan He 1
Layne Watson 1
Taesup Moon 1
Carolyn Rosé 1
Zhu Wang 1
Loris Belcastro 1
Zhenyu Chen 1
Bin Luo 1
Jun Yan 1
Qinmin Hu 1
Liang He 1
Junming Liu 1
Huazhu Fu 1
Junwei Han 1
Ya Zhang 1
Licia Capra 1
Ouri Wolfson 1
Jason Hong 1
Eoghan Furey 1
Aonghus Lawlor 1
Dan Lin 1
Juan Cao 1
Waitat Fu 1
Paweł Woźniak 1
Mohammad Obaid 1
Byron Gao 1
Theodoros Semertzidis 1
Martin Bockle 1
Yubin Kim 1
Jaime Teevan 1
Patrick De Boer 1
Alina Huldtgren 1
Omar Alonso 1
Teng Li 1
Jiashi Feng 1
Haoyi Xiong 1
Yuexian Hou 1
Long Xia 1
Yizhou Sun 1
Xuelong Li 1
Aleksandr Farseev 1
Yicheng Chen 1
Matthijs Leeuwen 1
Xiaofeng Zhu 1
Jinpeng Wang 1
Tuananh Hoang 1
Dawn Song 1
Yi Chang 1
Javid Ebrahimi 1
Hongbo Ni 1
James Herbsleb 1
Graham Pinhey 1
Fabrizio Marozzo 1
Domenico Talia 1
Yexi Jiang 1
Rok Sosič 1
Tieke He 1
Yong Zhang 1
Qin Chen 1
Guandong Xu 1
Zhigang Chen 1
Xuelong Li 1
Naimulmefraz Khan 1
Quan Sheng 1
Behzad Golshan 1
Ping Li 1
Fuhao Zou 1
Declan O’sullivan 1
Weike Pan 1
Ben Tan 1
Chaoran Cui 1
Haipeng Chen 1
Mordechai Guri 1
Nicoletta Fornara 1
Viviana Patti 1
Cristiano Castelfranchi 1
Michael Wooldridge 1
Liu Wenyin 1
Yiqun Hu 1
Jiqing Han 1
Tieran Zheng 1
Ofrit Lesser 1
Luigi Caro 1
Jiawei Han 1
John Debenham 1
Liubin Wang 1
Dingkun Ma 1
Alen Docef 1
Aijun Bai 1
Ying Xu 1
Randy Goebel 1
Mark Beattie 1
Ana Martínez-García 1
Md Seddiqui 1
Alice Chan 1
Benjamin Bornstein 1
Michele Judd 1
Homer Chen 1
Xilin Chen 1
Yohan Jin 1
Xin Sun 1
Pietro Pala 1
Junming Xu 1
Pavel Serdyukov 1
Christine Parent 1
Kouzou Ohara 1
Trevor Cohn 1
Yuval Marton 1
Chang Hu 1
Katrin Erk 1
Steven Burrows 1
Zhenmin Tang 1
Franco Nardini 1
Mingli Song 1
Jiajun Bu 1
Ah Tsoi 1
Matthew Kyan 1
Guoyu Sun 1
Paisarn Muneesawang 1
Yufei Wang 1
Stevende Jong 1
Yuesong Wang 1
Tianzhu Zhang 1
Kuiyu Chang 1
Nadia Figueroa 1
Chao Xu 1
Daniel Bryce 1
Michael Verdicchio 1
Paul Schermerhorn 1
Matthias Scheutz 1
Abder Benaskeur 1
Alex Smola 1
Na Shan 1
Hadrien Hours 1
Ernst Biersack 1
Patrick Loiseau 1
Saisai Ma 1
Marina Demeshko 1
Massimo Mecella 1
Yuchin Juan 1
Siddhartha Ghosh 1
Sergio Oramas 1
Liping Xie 1
Yanqiu Wu 1
Chao Yang 1
Ruide Zhang 1
Changlai Du 1
Wenjing Lou 1
Hao Yin 1
Geyong Min 1
Dongchao Guo 1
Thivya Kandappu 1
Cyrus Shahabi 1
Huipeng Chen 1
Akshat Kumar 1
Vivek Singh 1
Alex Pentland 1
Michela Milano 1
Padhraic Smyth 1
David Newman 1
Kostas Kolomvatsos 1
Stathes Hadjiefthymiades 1
Albert Bifet 1
Weinan Zhang 1
Fabiano Belém 1
Jintao Ye 1
Hweepink Tan 1
Domonkos Tikk 1
Marco Baroni 1
Benno Stein 1
Steffen Becker 1
Denis Helic 1
Roman Kern 1
Daniel Tran 1
Robert Pappalardo 1
Charles Parker 1
Ugur Kuter 1
Daniel Corkill 1
Yuzhou Zhang 1
Edward Chang 1
Vasant Dhar 1
Gilles Gasso 1
Bo Liu 1
Chiencheng Chen 1
Maosong Sun 1
Lufan Li 1
Alex Liu 1
Hongke Zhao 1
Huibo Wang 1
Erik Edrosa 1
Guande Qi 1
Nithya Ramanathan 1
D George 1
Vishvas Vasuki 1
Berkant Savas 1
Juan Rogers 1
Lei Tang 1
Marek Lipczak 1
Yingying Jiang 1
Michele Gelfand 1
Jingdong Wang 1
Sheng Li 1
Evgeniy Gabrilovich 1
Yushi Lin 1
Guiguang Ding 1
Belén Díaz-Agudo 1
Carla Gomes 1
Ming Ji 1
Yintao Yu 1
Matthew Boyce 1
Michael Steinbach 1
Yang Mu 1
Wenquan Wang 1
Hengshu Zhu 1
Yasha Wang 1
Suhang Wang 1
Tieyan Liu 1
Marco Ribeiro 1
Anísio Lacerda 1
Adriano Veloso 1
Ümit Çatalyürek 1
Jinbo Bi 1
Yu Wu 1
Stephen Armeli 1
Amos Azaria 1
Bin Chen 1
Thomas Hoens 1
Chandan Reddy 1
Xue Li 1
Hefei Ling 1
Yonggang Wen 1
Yuchao Duan 1
Jialie Shen 1
Jianshe Zhou 1
Xitong Yang 1
Filippo Bistaffa 1
Alessandro Farinelli 1
Jesús Cerquides 1
Juan Rodríguez-Aguilar 1
Tudor Dumitraş 1
Michal Neria 1
Avishai Wool 1
Isaac Ben-Israel 1
Eyal Kolman 1
Elisa Marengo 1
Timothy Norman 1
Olivier Colot 1
Qun Jin 1
Huijing Zhao 1
Xiangfeng Luo 1
Enrico Pontelli 1
Alice Leung 1
Chenghua Lin 1
Dietmar Jannach 1
Hitoshi Yamamoto 1
Xiaohua Liu 1
Ruiqiang Zhang 1
Ming Zhou 1
Keyi Shen 1
Yiping Han 1
Xiangyu Wang 1
Chang Tan 1
Oukhellou Latifa 1
Sashi Gurung 1
Peng Dai 1
Goran Radanovic 1
Chen Chen 1
Jürgen Geiger 1
Walter Daelemans 1
Guy De Pauw 1
Orphée De Clercq 1
Lingjing Hu 1
Jinghe Zhang 1
Jingfei Li 1
Yashar Moshfeghi 1
Zhao Kang 1
Xibin Zhao 1
Rong Yan 1
Eepeng Lim 1
Jiang Bian 1
W Towne 1
Jing Lv 1
Changshing Perng 1
Bingsheng Wang 1
Jimmyxiangji Huang 1
Enhong Chen 1
Yu Su 1
Dingwen Zhang 1
Joan Serrà 1
Ranieri Baraglia 1
Bowei Chen 1
Jianfei Cai 1
Yang Yang 1
Bruce Elder 1
Chunyan Miao 1
Fan Liu 1
Wenbin Chen 1
Zhen Hai 1
Paul McKevitt 1
Miaojing Shi 1
Marc Cavazza 1
Fred Charles 1
Wangchien Lee 1
Paola Mello 1
Janyl Jumadinova 1
Ching Law 1
Marta Arias 1
Ramon Xuriguera 1
Xing Xie 1
Paolo Garza 1
Feng Wu 1
Miyoung Kim 1
Payam Barnaghi 1
Amit Sheth 1
José García-Macías 1
David Hayden 1
Markus Mühling 1
Xianming Liu 1
Shiguang Shan 1
Yujin Zhang 1
Myunghoon Suk 1
Shaohui Liu 1
Mary Pendleton Hoffer 1
Daniel Schuster 1
Anne Vilnat 1
Benjamin Hung 1
Stephan Kolitz 1
Yakov Kronrod 1
Aurélien Max 1
Tobias Höllerer 1
Yi Zhang 1
Hadi Moradi 1
Hossein Hajimirsadeghi 1
Siegfried Handschuh 1
Jing Bai 1
Luc Martens 1
Jiawei Han 1
Carolina Batista 1
Tie Luo 1
Guangming Guo 1
Paolo Cremonesi 1
Guan Wang 1
Jiankang Deng 1
Yuanzhuo Wang 1
Yue Zhou 1
Tanzeem Choudhury 1
Francisco Carrero 1
Wengkeen Wong 1
Éric Beaudry 1
Jixue Liu 1
Hua Chen 1
Elias Bareinboim 1
Xiaohua Zhou 1
Sebastian SardiñA 1
Yang Liu 1
Gem Stapleton 1
Nicholas Sidiropoulos 1
Pedro Vera-Candeas 1
Kotagiri Ramamohanarao 1
Egemen Tanin 1
Bernadette Bouchon-Meunier 1
Kyle Feuz 1
Ning Zhang 1
Guannan Liu 1
Md Bashar 1
Raymondyiu Lau 1
Lichao Yan 1
Fang Liu 1
Wei Zhang 1
Wei Gong 1
Hien To 1
Fan Zhang 1
Lina Feng 1
Chidansh Bhatt 1
Dongming Lei 1
Chen Wang 1
Nathan Self 1
Jie Yu 1
Guojun Qi 1
Yimin Zhang 1
Fusun Yaman 1
Zhenhui Li 1
Debprakash Patnaik 1
Sarvapali Ramchurn 1
Melinda Gervasio 1
Sudhakar Reddy 1
Michael Iatauro 1
Ari Jónsson 1
Ashish Garg 1
Lourenço Bandeira 1
Ricardo Ricardo 1
Tianyu Cao 1
Guodao Sun 1
Sanda Harabagiu 1
Raju Balakrishnan 1
Huzaifa Zafar 1
Kenneth Whitebread 1
Linyun Fu 1
Zhenxing Wang 1
Scott DuVall 1
Aristidis Pappaioannou 1
Michal Feldman 1
Mauricio Chiazzaro 1
Amin Khezerlou 1
Yang Li 1
Maria Glenski 1
Jian Ma 1
Zhaohui Wu 1
Wangchien Lee 1
Zheng Song 1
Chengkang Hsieh 1
John Jenkins 1
J Gibson 1
Zhengdong Lu 1
Michael O’Mahony 1
Claudio Cioffi-Revilla 1
Zhen Liao 1
Hongan Wang 1
Peter Prettenhofer 1
Hilal Khashan 1
Shiwan Zhao 1
Fernando Díez 1
Yoshiyuki Inagaki 1
Wenning Kuo 1
Alena Neviarouskaya 1
Alexei Pozdnoukhov 1
Gianmario Motta 1
Annie Robinson 1
Chris Mellish 1
René Van Der Wal 1
Tomasz Jaworski 1
Jouni Pohjalainen 1
Jiankai Sun 1
Joris Albeda 1
Zhenfeng Zhu 1
Yanhui Xiao 1
Yizhou Wang 1
Matthew Johnson 1
Márk Jelasity 1
Joemon Jose 1
Dawei Song 1
Xinbo Gao 1
Xiao Han 1
Azin Ashkan 1
Leong U 1
Jiangwen Sun 1
Anthony Dick 1
Parisa Rashidi 1
Joydeep Ghosh 1
Anne Ngu 1
Luoqi Liu 1
Qiang Yang 1
Zhenyu Chen 1
Sarvapali Ramchurn 1
Nancy Yacovzada 1
Jie Zhang 1
Frank Dignum 1
Scott Gerard 1
Sae Schatz 1
Elisabetta Erriquez 1
Chris Burnett 1
Hedi Tabia 1
Takashi Ninomiya 1
Qing Li 1
Vien Tran 1
Chingyung Lin 1
You Xu 1
Weixiong Zhang 1
Claudio Schifanella 1
Wenchih Peng 1
Nardine Osman 1
Daniel Sui 1
Zhihui Jin 1
Yang Gao 1
Giulia Bruno 1
Silvia Chiusano 1
Haodong Yang 1
Alfredo Milani 1
Ralph Ewerth 1
Lingfang Li 1
Hong Chang 1
Ashok Ramadass 1
Timothy Rogers 1
Stefano Spaccapietra 1
Bin Xu 1
Diane Cook 1
Marco Mamei 1
Achla Marathe 1
Masahiro Kimura 1
Olivia Buzek 1
Wenyuan Zhu 1
Waynexin Zhao 1
Bin Wu 1
Bo Long 1
Lihong Li 1
Tao Gu 1
Jiangbo Jia 1
Xingshe Zhou 1
Tao Li 1
Changtien Lu 1
Jiajia Li 1
Fan Liu 1
Cristina Muntean 1
Tatjen Cham 1
Ke Lu 1
Karl Tuyls 1
Qionghai Dai 1
Scott Spurlock 1
Xinghai Sun 1
Ioannis Refanidis 1
Andrea Marrella 1
Stephen Roberts 1
Mi Tian 1
Perfecto Herrera-Boyer 1
Wei Liu 1
Denilson Barbosa 1
Pengfei Wang 1
Jianhui Li 1
Kai Zhu 1
Jincheng Zhang 1
Ranveer Chandra 1
Chisheng Zhang 1
Hsinhan Huang 1
Frederik Auffenberg 1
Sebastian Stein 1
Hongliang Guo 1
Desheng Zhang 1
Pradeep Varakantham 1
Nikhil Muralidhar 1
Hongyuan Zha 1
Marco Gavanelli 1
Carlos Guestrin 1
Elif Kürklü 1
Steven Klooster 1
Youxi Wu 1
Yexun Zhang 1
Qing He 1
Cornelia Caragea 1
Shimei Pan 1
Luigi Di Caro 1
Chengbin Zeng 1
Huamin Qu 1
Ming Hao 1
Eibe Frank 1
Changxing Ding 1
Zechao Li 1
Jing Liu 1
Azhar Ibrahim 1
Ibrahim Venkat 1
Michael Hardegger 1
Qiang Li 1
Xiaolong Jin 1
Yantao Jia 1
Chiachun Lian 1
Wanrong Jih 1
Lukas Mandrake 1
James Michaelis 1
Xiaoqinshelley Zhang 1
James Hendler 1
Geoffrey Levine 1
Kristina Lerman 1
Zhexuan Song 1
Yong Ge 1
Maosong Sun 1
Aristides Gionis 1
Bin Li 1
Patrick Roos 1
Léon Bottou 1
Belkacem Chikhaoui 1
Yong Rui 1
Tim Weninger 1
Yong Ge 1
Sen Wu 1
Yudong Guang 1
Mohamed Bouguessa 1
George Karypis 1
Bo Zhang 1
Gang Pan 1
Hua Lu 1
Deborah Estrin 1
Jinha Kang 1
David Wilkie 1
Bin Guo 1
Nagarajan Natarajan 1
Kevin Mcnally 1
Barry Smyth 1
Xufei Wang 1
Kamer Kaya 1
Lin Lin 1
Panagiotis Adamopoulos 1
Alexander Tuzhilin 1
Zinovi Rabinovich 1
Claudia Goldman 1
Kalyan Subbu 1
Cristopher Yang 1
Iyad Batal 1
Riccardo Molinari 1
Lina Yao 1
Xinyu Ou 1
Jianguo Jiang 1
Christos Dimitrakakis 1
Athanasios Panagopoulos 1
Matan Monitz 1
Frank Dignum 1
Munindar Singh 1
Cristina Baroglio 1
Neil Yen 1
Nobuyuki Shimizu 1
Hiroshi Nakagawa 1
Ziqiang Shi 1
Tianshi Chen 1
Lena Tenenboim-Chekina 1
Rami Puzis 1
Mario Cataldi 1
Mehdi Elahi 1
Juan Pane 1
Xuemin Zhao 1
Alessandro Fiori 1
Aston Zhang 1
Naeem Mahoto 1
Sumi Helal 1
Yantao Zheng 1
Daniel Gaines 1
Robert Anderson 1
Michael Burl 1
Deming Zhai 1
Stefano Berretti 1
Julian Panetta 1
Ronald Greeley 1
Norbert Schorghofer 1
Hao Wang 1
Hao Wang 1
Alberto Rosi 1
Markus Endler 1
Hua Wu 1
Thuc Vu 1
Ernesto De Luca 1
Wolfgang Nejdl 1
Fernando Diaz 1
Mohammad Bozchalui 1
Shihwen Huang 1
Nirwan Sharma 1
Zixing Zhang 1
Shengdong Zhao 1
Feng Yu 1
Michael Strintzis 1
Christina Katsimerou 1
Kuanta Chen 1
Irwin King 1
Lieve Macken 1
Yao Zhao 1
Arpad Berta 1
Chen Luo 1
Mingxuan Yuan 1
Yu Huang 1
Kevin Leach 1
Peng Zhang 1
Ling Chen 1
William Cushing 1
Xuelong Li 1
Ming Zong 1
Philip Hendrix 1
Han Hu 1
John Yen 1
Ling Huang 1
Ameet Talwalkar 1
David Norton 1
Brigitte Piniewski 1
Jaewon Yang 1
Ignacio Silva-Lepe 1
Anca Sailer 1
Valerio Grossi 1
Dino Pedreschi 1
Zhaohong Deng 1
Hisao Ishibuchi 1
Shitong Wang 1
Nisansa De Silva 1
Doyen Sahoo 1
Riadh Ksantini 1
Yiqiang Chen 1
Chao Sun 1
J Benton 1
John O’Donovan 1
Weihong Qian 1
Xueying Li 1
Shriram Revankar 1
Vinhtuan Thai 1
Lixin Shi 1
Ke Zhou 1
Dingquan Wang 1
Xueming Wang 1
Lirong Xia 1
Jennifer Moody 1
Bing Liu 1
Quanquan Gu 1
Ahamad Khader 1
K Subramanian 1
Alberto Calatroni 1
Jamie Ward 1
Hans Gellersen 1
Danny Wyatt 1
James Kitts 1
Fabian Loose 1
Paolo Rosso 1
Darren Appling 1
Elizabeth Whitaker 1
Deborah McGuinness 1
Antons Rebguns 1
Gerald Dejong 1
Reid MacTavish 1
Jinhong Guo 1
Tad Hogg 1
Anusua Trivedi 1
Piyush Rai 1
Nello Cristianini 1
Sergej Sizov 1
Carlos Castillo 1
Chunnan Hsu 1
Hao Ma 1
Geoffrey Voelker 1
Justin Ma 1
Moshe Tennenholtz 1
Rebecca Goolsby 1
Shengrui Wang 1
Dong Wang 1
Jun Tao 1
Fan Zhang 1
Guifeng Wang 1
Jilin Chen 1
Seth Flaxman 1
Bingyu Sun 1
Furui Liu 1
Zhikun Wang 1
Lin Liu 1
Yuriy Pepyolyshev 1
Judea Pearl 1
Réjean Plamondon 1
François Pachet 1
Songtao Wu 1
Aidan Delaney 1
Julio Carabias-Orti 1
Jungeun Kim 1
Hairuo Xie 1
Yoshihide Sekimoto 1
Dhaval Patel 1
Mingbo Zhao 1
Yuichi Kawamoto 1
Xu Zhang 1
Cen Chen 1
William Yeoh 1
Francesca Pratesi 1
Xiaowen Dong 1
Deng Cai 1
Xiaofeng Tong 1
Tao Wang 1
Jeremy Frank 1
Yingcai Wu 1
Olivier Chapelle 1
Eren Manavoglu 1
Rushi Bhatt 1
Fuzhen Zhuang 1
Chao Chen 1
Animesh Pathak 1
Suhas Ranganath 1
Zhongxue Chen 1
Chao Chen 1
Meiling Shyu 1
Hang Li 1
Jian Su 1
Hamed Valizadegan 1
Davide Susta 1
Federica Cena 1
Pasquale Lops 1
Zhenhen Hu 1
Meng Wang 1
Zhong Ming 1
Brammert Ottens 1
Yun Lu 1
Chang Liu 1
Naphtali Rishe 1
Asmaa Elbadrawy 1
S Nolen 1
Guozhong Dai 1
Elizabeth Salmon 1
Xiatian Zhang 1
Rongyao Fu 1
Yoav Shoham 1
Chunping Li 1
Lara Quijano-Sánchez 1
Shlomo Berkovsky 1
Paul Cook 1
Timothy Baldwin 1
Hongyuan Zha 1
Xiao Gu 1
Clemens Drews 1
Xiang Wu 1
Patrick Butler 1
Helmut Prendinger 1
Mitsuru Ishizuka 1
Come Etienne 1
Yicheng Song 1
Linlin You 1
Tianyi Ma 1
Praveen Paritosh 1
Andrzej Romanowski 1
Morten Fjeld 1
Wenyu Jin 1
Petros Daras 1
Benjamin Lok 1
Ingrid Heynderickx 1
Bin Cheng 1
Véronique Hoste 1
Bo Xin 1
András Benczúr 1
Kristen Venable 1
István Hegedűs 1
Levente Kocsis 1
Wenyuan Dai 1
Yueying He 1
Laura Barnes 1
Alvaro Rosero 1
Qiang Cheng 1
Bin Hu 1
Jun Xu 1
Yongdong Zhang 1
Hadas Schwartz-Chassidim 1
Tamir Mendel 1
Iradben Gal 1
Marco Colombetti 1
Pınar Yolum 1
Michele Piunti 1
Wiebe Hoek 1
Cristina Conati 1
Jyhren Shieh 1
Qiang Lu 1
Lora Aroyo 1
Pasquale De Meo 1
Kamfai Wong 1
Juan Cruz 1
Cécile Bothorel 1
Carles Sierra 1
Fabrizio Maggi 1
Lifeng Wang 1
Yanfang Ye 1
Edgar Chávez 1
David Thompson 1
Clement Leung 1
Yuanxi Li 1
Qingming Huang 1
Dityan Yeung 1
Balakrishnan Prabhakaran 1
Lijun Zhu 1
Franco Zambonelli 1
Kazumi Saito 1
Nitin Madnani 1
Svetlin Bostandjiev 1
Xiaoxiao Lian 1
Majid Ahmadabadi 1
Lars Haug 1
Marcos Gonçalves 1
Jinhui Tang 1
Guy Shani 1
Bracha Shapira 1
Simon Dooms 1
Jussara Almeida 1
Robert Jäschke 1
David Ben-Shimon 1
Le Wu 1
Daniel Roggen 1
Tongliang Liu 1
Changsheng Xu 1
Debo Cheng 1
Xuelong Li 1
Amip Shah 1
Naren Ramakrishnan 1
Chuan Shi 1
Eui Shin 1
Derrall Heath 1
Paolo Trunfio 1
Paolo Tomeo 1
Valentina Sintsova 1
Zhiqian Chen 1
Sebastián Ventura 1
Xiaolin Li 1
Guoping Hu 1
Hongva Leong 1
Wenkui Ding 1
Shaojie Zhuo 1
Ling Zhong 1
Daniel Hennes 1
You Yang 1
Richard Souvenir 1
Gao Cong 1
Abdulmotaleb Saddik 1
Kevin Curran 1
Froduald Kabanza 1
Marcello Cirillo 1
Lars Karlsson 1
Xiaogang Dong 1
Jianhua Guo 1
Jiji Zhang 1
Thucduy Le 1
Peng Ding 1
Amy Fire 1
Nicola Barbieri 1
Yan Liu 1
Shenghua Zhong 1
Nicholas Jennings 1
Weisheng Chin 1
Yong Zhuang 1
Mark Sandler 1
Francisco Rodríguez-Serrano 1
Sungsu Lim 1
Ubai Sandouk 1
Zhao Zhang 1
Keith Ross 1
Chenglin Liu 1
Yingjie Zhang 1
Thomas Huang 1
Steve Chien 1
Hala Mostafa 1
Wei Jin 1
Georgios Paltoglou 1
Vasileios Lampos 1
Alejandro Jaimes 1
Ramendra Sahoo 1
Fang Wu 1
William Bainbridge 1
Guangzhong Sun 1
Kuowei Hsu 1
Minghui Qiu 1
Chiharold Liu 1
Wendong Wang 1
Hongsuda Tangmunarunkit 1
J Ooms 1
Faisal Alquaddoomi 1
Jie Zhu 1
Runhe Huang 1
Peter Briggs 1
Haifeng Wang 1
Quan Yuan 1
Yuchih Chen 1
Juan Recio-García 1
Nathannan Liu 1
Pranam Kolari 1
Yan Liu 1
Xiaokang Yang 1
Jianmin Wu 1
Kenneth Joseph 1
Kaixu Liu 1
Shuguang Han 1
Björn Schuller 1
Liang Wang 1
Michalis Lazaridis 1
Isabel Micheel 1
Kevyn Collins-Thompson 1
Judith Redi 1
Bart Desmet 1
James Lindsey 1
Jiafeng Guo 1
Stuart Shieber 1
Yue Gao 1
Dapeng Tao 1
Luming Zhang 1
Suhyin Lee 1
Yuefeng Li 1
Xuhang Ying 1
Jiaxing Shen 1
Loyao Yeh 1
Bin Liu 1
Quan Yuan 1
Shaowen Wang 1
Luca Pappalardo 1
Bruno Lepri 1
Rong Jin 1
Jameson Toole 1
Andreas Krause 1
Perukrishnen Vytelingum 1
Pauline Berry 1
Mitchell Ai-Chang 1
Juan Castilla-Rubio 1
Wei Ding 1
Ronghua Liang 1
Travis Goodwin 1
Sinnojialin Pan 1
Gilad Katz 1
Xia Hu 1
Dell Zhang 1
Wei Chen 1
RubéN Lara 1
Edleno Moura 1
Erik Saule 1
Howard Tennen 1
Aaron Steele 1
Sukjin Lee 1
Saranya Krishnamoorthy 1
Yubin Park 1
Boualem Benattalah 1
Teodora Buda 1
Ji Wan 1
Jiebo Luo 1
Sasan Maleki 1
Irad Ben-Gal 1
Alex Maltinsky 1
Ran Giladi 1
Munindar Singh 1
Mohamed Daoudi 1
Timothy Shih 1
Liangtien Chia 1
Yo Ehara 1
Khoi Nguyen 1
Feiyue Wang 1
Pakkin Wong 1
Qingming Huang 1
Nan Li 1
Xiaoming Li 1
Xiangnan Kong 1
Di Fu 1
Qi He 1
Haizheng Zhang 1
Lester Mackey 1
Nhathai Phan 1
Yang Zhou 1
Chen Cheng 1
Jialei Wang 1
Mirco Nanni 1
Lianwen Jin 1
Arnold Boedihardjo 1
Oscar Reyes 1
Runze Wu 1
Michaelxuelin Huang 1
Igor Kulev 1
Xiubo Geng 1
Xudong Zhang 1
Yan Song 1
Yongsheng Dong 1
Maria Gini 1
Yong Rui 1
Jun Wang 1
Jianmin Zheng 1
Guangming Shi 1
Ao Tang 1
Jie Huang 1
Yi Zhen 1
Wen Ji 1
Shanshan Huang 1
Peizhe Cheng 1
Subbarao Kambhampati 1
George Baciu 1
Seungchan Kim 1
Julie Porteous 1
Pingfeng Xu 1
Einat Minkov 1
Peng Luo 1
Songchun Zhu 1
Giuseppe Manco 1
Luis Leiva 1
Daniel Martín-Albo 1
Gerhard Widmer 1
Areej Malibari 1
Andreas Rauber 1
Ke Chen 1
Ruoyun Huang 1
Zhihua Zhou 1
Emilio Ferrara 1
Thomas Porta 1
Myungcheol Doo 1
Ling Liu 1
François Poulet 1
Geert Houben 1
Neil Rubens 1
Wei Gao 1
Federico Chesani 1
Prithviraj Dasgupta 1
Jianhui Ye 1
Hiroyuki Yoshida 1
Luigi Grimaudo 1
Anshul Sawant 1
Mohammadtaghi Hajiaghayi 1
Valeria Soto-Mendoza 1
Jesús Favela 1
Maythe Rojas 1
Pengfei Xu 1
Xiaoshuai Sun 1
Shengping Zhang 1
Karl Aberer 1
Daqing Zhang 1
Thomas Springer 1
Lingyin Wei 1
Hiroshi Motoda 1
Haifeng Wang 1
Bonnie Dorr 1
Taesun Moon 1
Houda Bouamor 1
Arthur Asuncion 1
Kasim Candan 1
Xuegang Hu 1
Christos Anagnostopoulos 1
Hong Zhou 1
Steven Skiena 1
Bernhard Pfahringer 1
Jie Tang 1
Rodrygo Santos 1
Qi Liu 1
Philippe De Wilde 1
Jiaul Paik 1
Gerhard Tröster, 1
Daniel Gatica-Perez 1
Markus Schedl 1
Qiang Cheng 1
Xuyu Wang 1
Yongsheng Dong 1
Yu Chen 1
Yongqiang Lyu 1
Rui Fan 1
Xiaoyi Fan 1
Jiangchuan Liu 1
Woeijiunn Tsaur 1
Nikita Jaiman 1
Zhiguang Cao 1
Shihfen Cheng 1
Luan Tran 1
Yanchi Liu 1
Chao Zhang 1
Lance Kaplan 1
Kiyoshi Nakayama 1
Roberto Pellungrini 1
Burçin Bozkaya 1
Xin Jin 1
Yuanlong Shao 1
Nenghai Yu 1
Bolin Ding 1
Varun Mithal 1
Vipin Kumar 1
Ya Zhang 1
Taiquan Peng 1
Kuifei Yu 1
Ou Wu 1
Xue Mao 1
Tao Qin 1
Jun Wang 1
Charles Clarke 1
Nívio Ziviani 1
Yiyang Yang 1
Marina Blanton 1
Shumei Sun 1
Miloš Hauskrecht 1
Silvia Chiusano 1
Atif Khan 1
Antonina Dattolo 1
Julita Vassileva 1
Si Liu 1
Jun Ma 1
Bo An 1
Noseong Park 1
Michael Ovelgönne 1
Benjamin Wang 1
Ingemar Cox 1
Houqiang Li 1
Ping Tan 1
Chiyin Chow 1
Meiyu Huang 1
Yu Zhu 1
Jonathan Doherty 1
Zhou Jin 1
Takashi Washio 1
Zhonggang Wu 1
Peter Rodgers 1
Damian Martínez-Muñoz 1
Alexander Schindler 1
Haikun Wei 1
Sahar Changuel 1
Nicolas Labroche 1
Tehila Minkus 1
Jason Hong 1
Xuelong Li 1
Yang Gao 1
Minghua Chen 1
Jiannong Cao 1
Wei Wang 1
Desmond Koh 1
Stephen Snow 1
Liyue Fan 1
Honglei Zhuang 1
Jiawei Han 1
Yuan Zhou 1
Lei Wu 1
Jia Liu 1
Paolo Cagnoli 1
Dominik Benz 1
Markus Strohmaier 1
Elad Yom-Tov 1
Ethan Trewhitt 1
Chongjie Zhang 1
Phillip DiBona 1
Martin Hofmann 1
Haofen Wang 1
Thomas Tran 1
Vivekanand Gopalkrishnan 1
Szuhao Huang 1
Shanghong Lai 1
Marina Spivak 1
Lawrence Saul 1
Zubair Shafiq 1
Cunchao Tu 1
Xun Zhou 1
Ting Liu 1
Xiaodong Feng 1
Inderjit Dhillon 1
Evangelos Milios 1
Hang Li 1
Vanja Josifovski 1
Lance Riedel 1
Weishi Zhang 1
Yi Chang 1
Li Song 1
Yiliang Zhao 1
Ali Hurson 1
Wei Jiang 1
Huaming Rao 1
Advaith Siddharthan 1
Richard Comont 1
Elaine O'mahony 1
Krzysztof Grudzień 1
Amr Mousa 1
Qiang Liu 1
Mark Melenhorst 1
Jasminko Novak 1
Dimitrios Michalopoulos 1
Michael Borish 1
Guangchan Liu 1
Mohammad Hossain 1
Ghulam Muhammad 1
Sarah Schulz 1
Yunchao Wei 1
Robert Morris 1
Yaniv Harel 1
Andrew Jones 1
Jean Vandeborre 1
Hongbin Zha 1
Trancao Son 1
Jaling Wu 1
Guoliang Chen 1
Yunji Chen 1
Ling Li 1
Zhiwei Xu 1
Yulan He 1
Francesco Ricci 1
Fiona Mcneill 1
Marco Montali 1
Hao Yan 1
Dario Antonelli 1
Krishnaprasad Thirunarayan 1
Disneyyan Lam 1
Md Ullah 1
Jun Du 1
Adnan Ansar 1
Melissa Bunte 1
Xiaojin Zhu 1
Lele Chang 1
John Salerno 1
Shanchiehjay Yang 1
Andrea Apolloni 1
Mirella Lapata 1
Asuman Ozdaglar 1
Herbert Gintis 1
Shiqi Zhao 1
Alexander Quinn 1
Yangqiu Song 1
Weijia Cai 1
Peipei Li 1
Babak Araabi 1
Wenbin Zhang 1
Christian Rohrdantz 1
Umeshwar Dayal 1
Daniel Keim 1
Zhaoyan Ming 1
Sajal Das 1
Stephan Doerfel 1
Amac Herdagdelen 1
Zhijun Yin 1
Xiaoyan Li 1
Jane Hsu 1
Paul Lukowicz 1
Massimiliano Cattafi 1
Bart Peintner 1
Tomasz Stepinski 1
Xiaohu Cheng 1
Ping Luo 1
Zhiguo Gong 1
Onur Küçüktunç 1
Chunhua Shen 1
Ram Dantu 1
Gregory Cooper 1
Vincenzo D'Elia 1
Kurt Rothermel 1
Han Yu 1
Rakesh Agrawal 1
Haytham Assem 1
B Prakash 1
Amit Kleinmann 1
Yuval Shavitt 1
Benny Pinkas 1
Matteo Baldoni 1
Jeremiah Folsom-Kovarik 1
Zhengxiang Wang 1
Shunxuan Wang 1
Qi Guo 1
Fabian Abel 1
Zhenlong Sun 1
Wil Van Der Aalst 1
Argimiro Arratia 1
Tao Li 1
Haiyin Shen 1
Yi Wang 1
Xiaoping Chen 1
Osmar Zaïane, 1
Chris Nugent 1
Pramod Anantharam 1
Eunju Kim 1
Patricia Serrano-Alvarado 1
John Champaign 1
Jiming Liu 1
Tara Estlin 1
Steve Chien 1
Bernd Freisleben 1
Ning Zhang 1
Lingyu Duan 1
Steffen Rendle 1
Zhixian Yan 1
Dipanjan Chakraborty 1
Xiaoming Zhang 1
Yunhong Hu 1
Weiqing Wang 1
Shuhui Wang 1
Christopher Yang 1
Simon Pool 1
Juanzi Li 1
Emil Stefanov 1
Elaine Shi 1
Dan Ventura 1
David Kil 1
Tianben Wang 1
Haiqin Yang 1
Roberto Trasarti 1
Yizhang Jiang 1
Kupsze Choi 1
Pengwei Wang 1
Lei Ji 1
Qi Liu 1
Ali Borji 1
Jing Lu 1
Grace Ngai 1
William Groves 1
Fabrizio Silvestri 1
Frederic Font 1
Fanchieh Cheng 1
Yinting Wang 1
Chongyu Chen 1
Meng Wang 1
Haiyan Li 1
Nan Dong 1
Tao Guan 1
Liya Duan 1
Jiadong Zhang 1
Guodong Guo 1
Haiwei Dong 1
Hong Liu 1
Kartik Talamadupula 1
Alessandro Saffiotti 1
Daniel Neill 1
Zhao Lu 1
Shanyuan Ho 1
Beryl Plimmer 1
Steven Reece 1
Christos Faloutsos 1
Shanika Karunasekera 1
Lars Kulik 1
Eman Khunayn 1
Hoda Sepehri Rad 1
Xinlong Bao 1
Jeff Bilmes 1
Daqing Zhang 1
Matthai Philipose 1
Katayoun Farrahi 1
Xiaonan Li 1
Chengkai Li 1
Cong Yu 1
Christian KöRner 1
José Troyano 1
Umaa Rebbapragada 1
Damhnait Gleeson 1
Li Ding 1
Prasad Tadepalli 1
Derek Green 1
Diana Spears 1
Santiago Ontañón 1
Jainarayan Radhakrishnan 1
Ashwin Ram 1
Erel Uziel 1
Mike Thelwall 1
ShihHsien Tai 1
Siming Li 1
J Carr 1
Stefan Savage 1
Huan Liu 1
Martin Sotir 1
Chao Huang 1
Jing Jiang 1
Xiaofei Sun 1
Elena Simperl 1
Hefu Zhang 1
Mingjin Zhang 1
Lotfi Romdhane 1
Yicheng Chen 1
Jiunlong Huang 1
Shijian Li 1
Z Khalapyan 1
Cameron Ketcham 1
Maurice Coyle 1
Feng Tian 1
Xiaolong Zhang 1
Zhanyi Liu 1
Wentao Zheng 1
Andrei Broder 1
Chengbo Zhang 1
Min Zhao 1

Affiliation Paper Counts
Ryukoku University 1
University of Connecticut Health Center 1
University of Lausanne 1
Max Planck Institute for Informatics 1
Federal University of Amazonas 1
University of Macedonia 1
Demokritos National Centre for Scientific Research 1
University of Michigan 1
National Taitung University Taiwan 1
University of Sheffield 1
Ehime University 1
University of Haifa 1
University of Perugia 1
Iowa State University 1
Northumbria University 1
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 1
Instituto Superior Tecnico 1
University of Auckland 1
Bogazici University 1
University of Houston 1
University of Pennsylvania 1
University of Koblenz-Landau 1
Northwestern University 1
Smithsonian National Museum of Natural History 1
Hebrew University of Jerusalem 1
Osaka Prefecture University 1
Tohoku University 1
Duke University 1
Vrije Universiteit Amsterdam 1
Sabanci University 1
Birkbeck University of London 1
Educational Testing Service 1
IBM Almaden Research Center 1
Wayne State University 1
Northeast Normal University China 1
Central European University 1
Rissho University 1
Istituto Di Calcolo E Reti Ad Alte Prestazioni, Rende 1
The University of British Columbia 1
Dartmouth College 1
Hohai University 1
The University of Western Ontario 1
Donghua University 1
Citigroup 1
Lingnan University, Hong Kong 1
University of Dublin, Trinity College 1
King's College London 1
Center for Mathematics and Computer Science - Amsterdam 1
University of Messina 1
State University of New York at Albany 1
University of Shizuoka 1
Aoyama Gakuin University 1
United States National Science Foundation 1
Ionian University 1
Eastman Kodak Company 1
University of Saskatchewan 1
University of Tennessee, Knoxville 1
General Electric Company 1
New York State Museum 1
National Taipei University 1
China Electric Power Research Institute 1
Charles Stark Draper Lab Inc 1
University of Sussex 1
Defence Research and Development Canada 1
Vienna University of Technology 1
Washington State University Pullman 1
University of Science and Technology Beijing 1
Office of Naval Research 1
Polytechnic School of Montreal 1
Macquarie University 1
Boston University 1
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO 1
Texas A and M University System 1
Capital Normal University China 1
Binghamton University State University of New York 1
American University 1
Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School 1
University of Surrey 1
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 1
Aalborg University 1
Naresuan University 1
Weber State University 1
Politecnico di Milano 1
Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics Chinese Academy of Sciences 1
Chongqing University 1
Shanghai University 1
Soka University 1
Ecole Centrale Paris 1
National University of Defense Technology China 1
National Central University Taiwan 1
Dublin City University 1
Catholic University of Leuven, Leuven 1
The University of North Carolina at Chapel Hill 1
University of Cincinnati 1
Institute of Software Chinese Academy of Sciences 1
INSA Rouen 1
University of Udine 1
Institute of Intelligent Machines Chinese Academy of Sciences 1
University of Exeter 1
Capital Medical University China 1
National Chengchi University 1
United States Military Academy 1
University of Quebec in Montreal 1
Yunnan University 1
Lanzhou University 1
Berlin University of Applied Sciences 1
Northeastern University 1
Fairleigh Dickinson University 1
Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics 1
University of Hawaii System 1
University of Chicago 1
European Space Agency - ESA 1
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 1
Columbia University 1
Ecole des Mines de Paris 1
Hosei University 1
Boeing Corporation 1
Santa Fe Institute 1
University of Western Australia 1
Indian Institute of Technology Roorkee 1
North Dakota State University 1
University of Electro-Communications 1
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 1
University of Jyvaskyla 1
Shanghai University of Finance and Economics 1
University of Chittagong 1
University of Seville 1
York University Canada 1
Mehran University of Engineering & Technology 1
University of Sousse 1
Nanjing University of Information Science and Technology 1
Know-Center, Graz 1
Ecole Superieure des Communications de Tunis 1
Institute for Cancer Research and Treatment, Candiolo 1
Reykjavik University 1
Macau University of Science and Technology 1
SONY Computer Science Laboratory, Paris 1
Google Switzerland GmbH 1
Intel Research Laboratories 1
Amazon.com, Inc. 1
Nanyang Technological University School of Computer Engineering 1
Fondazione Bruno Kessler 1
Florida Institute for Human & Machine Cognition 1
Fujitsu America, Inc. 1
Shandong Academy of Sciences 1
Austrian Institute of Technology 1
Laboratoire d'Informatique de Nantes-Atlantique 1
Communaute d'Universites et d'Etablissements Lille Nord de France 1
Yuncheng University 1
Liverpool Hope University 1
Qatar Foundation 1
CSIRO Data61 1
Facebook, Inc. 1
University of Verona 2
TU Dortmund University 2
Intel Corporation 2
American University of Beirut 2
Universite Paris-Est 2
Shandong University of Finance 2
Shenzhen Institute of Advanced Technology 2
Telecom & Management SudParis 2
New York University Shanghai 2
IBM Ireland Limited 2
Anhui University 2
Universidad de Cordoba 2
University of Texas at Arlington 2
University of Manchester 2
King Abdulaziz University 2
Southeast University China, Nanjing 2
University of Electronic Science and Technology of China 2
University of Lugano 2
University of Missouri-Kansas City 2
Guangdong University of Technology 2
University of Wolverhampton 2
University of Texas at El Paso 2
University of Brighton 2
Utrecht University 2
National University of Ireland, Galway 2
University of Massachusetts Dartmouth 2
Universite des Sciences et Technologies de Lille 2
Harvard University 2
University of Arizona 2
University of Kent 2
RMIT University 2
Technical University of Berlin 2
University of Sherbrooke 2
Open University 2
University of Zurich 2
University of Antwerp 2
King Saud University 2
Telecom Bretagne 2
Aston University 2
University of Hawaii at Hilo 2
Aristotle University of Thessaloniki 2
University of Southern California, Information Sciences Institute 2
Dalhousie University 2
Beijing Institute of Technology 2
Academia Sinica Taiwan 2
National Tsing Hua University 2
Xiamen University 2
Technical University of Dresden 2
Tamkang University 2
University of Nebraska at Omaha 2
University of Bristol 2
Communication University of China 2
Ecole d' Ingenieurs Telecom Lille 1 2
Johannes Kepler University Linz 2
Queen Mary, University of London 2
Waseda University 2
Lancaster University 2
University of Massachusetts Boston 2
University of Fribourg 2
University of Ferrara 2
Sam Houston State University 2
University of Sydney 2
Zhejiang University of Technology 2
University of Rochester 2
University of Edinburgh 2
Jerusalem College of Technology 2
Hungarian Academy of Sciences 2
New Mexico Institute of Mining and Technology 2
University of Athens 2
University of California, Riverside 2
Texas State University-San Marcos 2
Universite de Rennes 1 2
University of California System 2
NEC Corporation 2
SRI International 3
David R. Cheriton School of Computer Science 3
Universiti Sains Malaysia 3
Chalmers University of Technology 3
Universite Pierre et Marie Curie 3
University of Glasgow 3
University of Texas at San Antonio 3
University College Dublin 3
Brigham Young University 3
Jiangnan University 3
Universitat Politecnica de Catalunya 3
Orebro University 3
University of Wyoming 3
Washington State University 3
Free University of Bozen-Bolzano 3
Queensland University of Technology 3
Universidad Politecnica de Valencia 3
Changchun University of Technology 3
Auburn University 3
BBN Technologies 3
Philipps-Universitat Marburg 3
University of Passau 3
Universidad de Jaen 3
Georgia Tech Research Institute 3
Imperial College London 3
University of Stuttgart 3
Kassel University 3
Wright State University 3
Xerox Corporation 3
Graz University of Technology 3
University of Central Florida 3
University of Macau 3
University of Connecticut 3
Universite Paris-Sud XI 3
University of Utah 3
University of Konstanz 3
Xidian University 3
University of Teesside 3
Center For Research And Technology - Hellas 3
Stony Brook University 3
University of Szeged 3
University of Bologna 3
EURECOM Ecole d'Ingenieurs & Centre de Recherche en Systemes de Communication 3
Utah State University 3
University of Wisconsin Madison 3
University of Roma La Sapienza 3
Intel Corporation, China 3
Toyohashi University of Technology 4
Ohio State University 4
University of Waikato 4
The University of North Carolina at Charlotte 4
University of Vermont 4
University of Adelaide 4
Beihang University 4
University of Florida 4
University of Pavia 4
University of Trento 4
Technical University of Lodz 4
University of Calabria 4
Guangxi Normal University 4
University of Liverpool 4
Indiana University 4
West Virginia University 4
New York University 4
University of Florence 4
University of Virginia 4
University of Tehran 4
University of Iowa 4
University of North Texas 4
South China University of Technology 4
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 4
National University of Ireland, Maynooth 4
University of Oxford 4
Complutense University of Madrid 4
Sharif University of Technology 4
University of Ottawa, Canada 4
University of California, Santa Barbara 4
University of Miami 4
University of Southern California 4
University of California, San Diego 4
Michigan State University 4
Korea Advanced Institute of Science & Technology 4
Eindhoven University of Technology 4
U.S. Army Research Laboratory 4
Cornell Tech 4
Shenzhen University 5
New Mexico State University Las Cruces 5
North Carolina State University 5
University of California, Irvine 5
University of Texas at Dallas 5
Soochow University 5
University of Oregon 5
Istituto Di Scienze E Tecnologie Della Cognizione, Rome 5
University of Massachusetts Amherst 5
National Cheng Kung University 5
University of Washington, Seattle 5
University of Pittsburgh 5
Nankai University 5
CSIC - Instituto de Investigacion en Inteligencia Artificial 5
Tianjin University 5
East China Normal University 5
University College London 5
Beijing Jiaotong University 5
Osaka University 5
Rensselaer Polytechnic Institute 5
Southern Illinois University at Carbondale 5
Max Planck Institute for Intelligent Systems 5
Rutgers, The State University of New Jersey 5
TECH Lab 5
Nanjing University 5
Yahoo Research Barcelona 5
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo 5
Rutgers University-Newark Campus 6
Pennsylvania State University 6
Virginia Commonwealth University 6
Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore 6
Bar-Ilan University 6
Google Inc. 6
Washington University in St. Louis 6
National Taipei University of Technology 6
City University of Hong Kong 6
Hong Kong Baptist University 6
Simon Fraser University 6
Texas A and M University 6
TELECOM ParisTech 6
University of Alberta 6
University of South Australia 6
Centro de Investigacion Cientifica y de Educacion Superior de Ensenada 6
Universitat Pompeu Fabra 6
Stanford University 7
Oregon State University 7
IBM Thomas J. Watson Research Center 7
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 7
University of Ulster 7
Massachusetts Institute of Technology 7
University of Bari 7
Microsoft Corporation 7
Universidad Autonoma de Madrid 7
University of Pisa 7
HP Labs 8
Roma Tre University 8
Drexel University 8
University of Aberdeen 8
NEC Laboratories America, Inc. 8
Huazhong University of Science and Technology 8
Ryerson University 8
University of Queensland 8
Shandong University 8
Ghent University 8
NASA Ames Research Center 9
University of Texas at Austin 9
University of Waterloo 9
University of Notre Dame 9
Missouri University of Science and Technology 9
University of California, Berkeley 9
University of Illinois at Chicago 9
Bauhaus University Weimar 9
University of Turin 10
Beijing University of Posts and Telecommunications 10
George Mason University 10
Federal University of Minas Gerais 10
Hefei University of Technology 11
Northwestern Polytechnical University China 11
Hong Kong Polytechnic University 11
Nanjing University of Science and Technology 11
National Chiao Tung University Taiwan 11
University of Melbourne 11
Nokia Corporation 11
University of Minnesota Twin Cities 11
Hong Kong University of Science and Technology 12
Georgia Institute of Technology 12
Delft University of Technology 13
Polytechnic Institute of Turin 13
University of Southampton 13
University of Technology Sydney 14
University of California, Los Angeles 14
Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne 14
Zhejiang University 15
Florida International University 15
Shanghai Jiaotong University 15
Tel Aviv University 16
Yahoo Research Labs 16
Chinese University of Hong Kong 18
University of Tokyo 18
Arizona State University 19
Carnegie Mellon University 19
Singapore Management University 20
Harbin Institute of Technology 20
National Taiwan University 21
Virginia Tech 21
Microsoft Research 23
Microsoft Research Asia 23
Jet Propulsion Laboratory 24
IBM Research 24
Peking University 24
Nanyang Technological University 25
Tsinghua University 25
Ben-Gurion University of the Negev 25
University of Illinois at Urbana-Champaign 26
Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences 28
University of Maryland 29
National University of Singapore 38
University of Science and Technology of China 43
Chinese Academy of Sciences 52

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)
Archive


2018
Volume 9 Issue 5, April 2018  Issue-in-Progress
Volume 9 Issue 4, February 2018 Research Survey and Regular Papers
Volume 9 Issue 3, February 2018 Regular Papers and Special Issue: Urban Intelligence
Volume 9 Issue 2, January 2018 Regular Papers

2017
Volume 9 Issue 1, October 2017 Regular Papers and Special Issue: Data-driven Intelligence for Wireless Networking
Volume 8 Issue 5, September 2017
Volume 8 Issue 6, September 2017 Survey Paper, Regular Papers and Special Issue: Social Media Processing
Volume 8 Issue 4, July 2017 Special Issue: Cyber Security and Regular Papers
Volume 8 Issue 3, April 2017 Special Issue: Mobile Social Multimedia Analytics in the Big Data Era and Regular Papers
Volume 8 Issue 2, January 2017 Survey Paper, Special Issue: Intelligent Music Systems and Applications and Regular Papers

2016
Volume 8 Issue 1, October 2016
Volume 7 Issue 4, July 2016 Special Issue on Crowd in Intelligent Systems, Research Note/Short Paper and Regular Papers
Volume 7 Issue 3, April 2016 Regular Papers, Survey Papers and Special Issue on Recommender System Benchmarks
Volume 7 Issue 2, January 2016 Special Issue on Causal Discovery and Inference

2015
Volume 7 Issue 1, October 2015
Volume 6 Issue 4, August 2015 Regular Papers and Special Section on Intelligent Healthcare Informatics
Volume 6 Issue 3, May 2015 Survey Paper, Regular Papers and Special Section on Participatory Sensing and Crowd Intelligence
Volume 6 Issue 2, May 2015 Special Section on Visual Understanding with RGB-D Sensors
Volume 6 Issue 1, April 2015
Volume 5 Issue 4, January 2015 Special Sections on Diversity and Discovery in Recommender Systems, Online Advertising and Regular Papers

2014
Volume 5 Issue 3, September 2014 Special Section on Urban Computing
Volume 5 Issue 2, April 2014 Special Issue on Linking Social Granularity and Functions

2013
Volume 5 Issue 1, December 2013 Special Section on Intelligent Mobile Knowledge Discovery and Management Systems and Special Issue on Social Web Mining
Volume 4 Issue 4, September 2013 Survey papers, special sections on the semantic adaptive social web, intelligent systems for health informatics, regular papers
Volume 4 Issue 3, June 2013 Special Sections on Paraphrasing; Intelligent Systems for Socially Aware Computing; Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling, and Prediction
Volume 4 Issue 2, March 2013 Special section on agent communication, trust in multiagent systems, intelligent tutoring and coaching systems
Volume 4 Issue 1, January 2013 Special section on twitter and microblogging services, social recommender systems, and CAMRa2010: Movie recommendation in context

2012
Volume 3 Issue 4, September 2012
Volume 3 Issue 3, May 2012
Volume 3 Issue 2, February 2012

2011
Volume 3 Issue 1, October 2011
Volume 2 Issue 4, July 2011
Volume 2 Issue 3, April 2011
Volume 2 Issue 2, February 2011
Volume 2 Issue 1, January 2011

2010
Volume 1 Issue 2, November 2010
Volume 1 Issue 1, October 2010
 
 
All ACM Journals | See Full Journal Index