ACM DL

Intelligent Systems and Technology (TIST)

Menu

Search TIST
enter search term and/or author name


Social Media

SIGN UP FOR TOC SERVICES :
EMAIL OR RSS

Metadata

Bibliometrics
Downloads (6 Weeks): 4124
Downloads (12 Months): 46912
Downloads (cumulative): 261036
Citation Count: 6643

Bibliometrics

Publication Years 2010-2018
Publication Count 543
Citation Count 6643
Available for Download 543
Downloads (6 weeks) 4124
Downloads (12 Months) 46912
Downloads (cumulative) 261036
Average downloads per article 481
Average citations per article 12
First Name Last Name Award
Rakesh Agrawal ACM Fellows (2003)
Benjamin B Bederson ACM Distinguished Member (2011)
Andrei Broder ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award (2012)
ACM Fellows (2007)
Carlos A. Castillo ACM Senior Member (2014)
Charles L A Clarke ACM Distinguished Member (2015)
Ingemar J. Cox ACM Fellows (2013)
ACM Distinguished Member (2011)
Umeshwar Dayal ACM Fellows (2008)
Alberto Del Bimbo ACM Distinguished Member (2016)
Inderjit Dhillon ACM Fellows (2014)
Deborah Estrin ACM Athena Lecturer Award (2006)
ACM Fellows (2000)
Christos Faloutsos ACM Fellows (2010)
Wen Gao ACM Fellows (2013)
Maria L Gini ACM Distinguished Member (2006)
Carla Gomes ACM Fellows (2017)
Jiawei Han ACM Fellows (2003)
James Hendler ACM Fellows (2016)
Xian-Sheng Hua ACM Distinguished Member (2015)
ACM Senior Member (2009)
Ramesh C Jain ACM Fellows (2003)
Sarit Kraus ACM Fellows (2014)
Vipin Kumar ACM Fellows (2005)
Chih-Jen Lin ACM Fellows (2015)
ACM Distinguished Member (2011)
ACM Senior Member (2010)
C.L. Liu ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award (1989)
Tao Mei ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2012)
Dana Nau ACM Fellows (2013)
Jeffrey Nichols ACM Senior Member (2013)
Judea Pearl ACM Fellows (2015)
ACM A. M. Turing Award (2011)
ACM AAAI Allen Newell Award (2003)
Jian Pei ACM Fellows (2015)
ACM Senior Member (2007)
Keith Ross ACM Fellows (2012)
Yong Rui ACM Fellows (2017)
ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2006)
Michael Rung-Tsong Lyu ACM Fellows (2015)
Stefan Savage ACM Prize in Computing (2015)
ACM Fellows (2010)
Cyrus Shahabi ACM Distinguished Member (2009)
Stuart Shieber ACM Fellows (2014)
Yoav Shoham ACM AAAI Allen Newell Award (2012)
ACM Fellows (2012)
Padhraic Smyth ACM Fellows (2013)
Gita Reese Sukthankar ACM Senior Member (2013)
Jie Tang ACM Senior Member (2017)
Jaime Teevan ACM Senior Member (2012)
Moshe Tennenholtz ACM AAAI Allen Newell Award (2012)
Paolo Trunfio ACM Senior Member (2017)
Sebastian Ventura ACM Senior Member (2013)
Geoffrey Voelker ACM Fellows (2017)
Fei-Yue Wang ACM Distinguished Member (2007)
Ouri Wolfson ACM Fellows (2001)
Michael Wooldridge ACM Fellows (2015)
Xing Xie ACM Senior Member (2010)
Hui Xiong ACM Distinguished Member (2014)
ACM Senior Member (2010)
Shuicheng Yan ACM Distinguished Member (2016)
Qiang Yang ACM Fellows (2017)
ACM Distinguished Member (2011)
Philip S Yu ACM Fellows (1997)
Franco Zambonelli ACM Distinguished Member (2012)
ACM Senior Member (2009)
Yu Zheng ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2011)
Michelle Zhou ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2007)
Michelle Zhou ACM Distinguished Member (2009)
ACM Senior Member (2007)

First Name Last Name Paper Counts
Dacheng Tao 9
Enhong Chen 8
Xing Xie 8
Tatseng Chua 7
Steven Hoi 7
Shuicheng Yan 6
Yu Zheng 5
Nicholasjing Yuan 5
Xiansheng HUA 5
Hui Xiong 5
Jinhui Tang 5
Xuan Song 4
Yuval Elovici 4
Ryosuke Shibasaki 4
Alex Rogers 4
Qiang Yang 4
Richang Hong 4
Changsheng Xu 4
Wenchih Peng 4
Michelle Zhou 4
Hasan Cam 3
Martha Larson 3
Chong Peng 3
Ya'akov Gal 3
Philip Yu 3
Quanshi Zhang 3
Boi Faltings 3
Wen Gao 3
Christopherchuen Yang 3
Xue Li 3
Liqiang Nie 3
Rongrong Ji 3
Francesco Bonchi 3
Huanhuan Cao 3
Xiaowei Shao 3
Rebecca Castaño 3
Ling Guan 3
Irwin King 3
Ratnesh Sharma 3
Sushil Jajodia 3
Meng Wang 3
Rajesh Ganesan 3
Huan Liu 3
VS Subrahmanian 3
Qi Tian 3
Naren Ramakrishnan 3
Daqing Zhang 3
Tao Li 3
Haggai Roitman 2
SungWook Yoon 2
Paulo Shakarian 2
Jie Cheng 2
Yue Gao 2
Defu Lian 2
Hongyuan Zha 2
Leye Wang 2
Dingqi Yang 2
Oded Maimon 2
Yoshinobu Kawahara 2
Quan Fang 2
Mahmud Hossain 2
Jintao Li 2
Jian Pei 2
Alberto Del Bimbo 2
Hao Fu 2
Jiaching Ying 2
Qiang Cheng 2
Yonggang Wen 2
Liyan Zhang 2
Iván Cantador 2
Ido Guy 2
Venkatramanan Subrahmanian 2
Maria Sapino 2
Guirong Xue 2
Eran Toch 2
Yongdong Zhang 2
Amit Chopra 2
Dihong Gong 2
Zhiyuan Cheng 2
Hoongchuin Lau 2
Zhao Kang 2
David Carmel 2
Laiwan Chan 2
Gita Sukthankar 2
John Dickerson 2
Yuichi Motai 2
David Thompson 2
Yihsuan Yang 2
Michael Lyu 2
Vito Ostuni 2
Benno Stein 2
Bingbing Ni 2
Alejandro Bellogín 2
Evangelos Papalexakis 2
Masaki Aono 2
Jeffrey Nichols 2
Xingyu Gao 2
Jun Ma 2
Jiuyong Li 2
John Doucette 2
Kiri Wagstaff 2
Tommaso Noia 2
Jianke Zhu 2
Ramesh Jain 2
Natalie Fridman 2
Claudio Biancalana 2
Giuseppe Sansonetti 2
Charles Ling 2
Wenjun Zhou 2
Jiawei Han 2
Luan Tang 2
Robin Cohen 2
Qingzhong Liu 2
Yue Shi 2
Alan Hanjalic 2
Neilzhenqiang Gong 2
Luca Cagliero 2
Yanjie Fu 2
Marjan Momtazpour 2
Anlei Dong 2
JiLei Tian 2
Shuaiqiang Wang 2
Munindar Singh 2
Mahdi Jalili 2
Daqing Zhang 2
Tania Cerquitelli 2
Weiming Hu 2
Diane Cook 2
Elena Baralis 2
Robin Cohen 2
Zhengjun Zha 2
Hongxun Yao 2
Chihjen Lin 2
Ankit Shah 2
Jure Leskovec 2
Shazia Sadiq 2
Anna Monreale 2
Mohan Kankanhalli 2
Zhiwen Yu 2
Vincent Tseng 2
Sihong Xie 2
Martin Potthast 2
Lior Rokach 2
Sarit Kraus 2
Li Chen 2
Alan Said 2
Rui Zhang 2
Jitao Sang 2
Zhi Geng 2
Kun Zhang 2
Bernhard Schölkopf 2
Xindong Wu 2
Dejing Dou 2
Eugenio Sciascio 2
Wangchien Lee 2
Gal Kaminka 2
Thomas Dietterich 2
Jiunlong Huang 2
Qi Liu 2
Kyumin Lee 2
James Caverlee 2
Xavier Serra 2
Shihchia Huang 2
Subbarao Kambhampati 2
Huijing Zhao 2
Haoyi Xiong 2
Ron Hirschprung 2
Jalal Mahmud 2
Jamal Bentahar 2
Shulamit Reches 2
Alexander Artikis 2
Amin Javari 2
Xueqi Cheng 2
Yixin Chen 2
Daxin Jiang 2
Zhiyuan Liu 2
Nathan Eagle 2
Manish Marwah 2
Nicholas Jennings 2
Hongzhi Yin 2
Peilin Zhao 2
Pearl Pu 2
Dana Nau 2
Jiebo Luo 2
Zhifeng Li 2
Bohao Chen 2
Xuning Tang 2
Katia Sycara 2
Shoude Lin 2
Pablo Castells 2
Jinshi Cui 2
Fuzheng Zhang 2
Matteo Venanzi 2
Jia Zeng 2
Rino Falcone 2
Meir Kalech 2
Tao Mei 2
Hanqing Lu 2
Neil Yorke-Smith 2
Fabio Gasparetti 2
Alessandro Micarelli 2
Jaegil Lee 2
Xiaofang Zhou 2
Alvin Chin 2
Michael Fire 2
B Prakash 1
Yuval Shavitt 1
Amit Kleinmann 1
Benny Pinkas 1
Theodoros Semertzidis 1
Martin Bockle 1
Omar Alonso 1
Waitat Fu 1
Yubin Kim 1
Jaime Teevan 1
Patrick De Boer 1
Alina Huldtgren 1
Paweł Woźniak 1
Mohammad Obaid 1
Jiashi Feng 1
Teng Li 1
Jason Hong 1
Licia Capra 1
Ouri Wolfson 1
Eoghan Furey 1
Aonghus Lawlor 1
Dan Lin 1
Juan Cao 1
Byron Gao 1
Matteo Baldoni 1
Jeremiah Folsom-Kovarik 1
Zhengxiang Wang 1
Rakesh Agrawal 1
Han Yu 1
Haytham Assem 1
Jinpeng Wang 1
Yicheng Chen 1
Matthijs Leeuwen 1
Dawn Song 1
Yi Chang 1
Kyumin Lee 1
Hongtai Li 1
Wangsheng Zhang 1
Brent Longstaff 1
Joshua Selsky 1
Tao Li 1
Haiyin Shen 1
Yi Wang 1
Zhenlong Sun 1
Xiaoping Chen 1
Pramod Anantharam 1
Osmar Zaïane, 1
Eunju Kim 1
Liya Duan 1
Marco Baroni 1
Benno Stein 1
Steffen Becker 1
Denis Helic 1
Roman Kern 1
Charles Parker 1
Ugur Kuter 1
Daniel Corkill 1
Daniel Tran 1
Robert Pappalardo 1
Bo Liu 1
Marek Lipczak 1
Vishvas Vasuki 1
Berkant Savas 1
Juan Rogers 1
Lei Tang 1
Yingying Jiang 1
Michele Gelfand 1
Jingdong Wang 1
Sheng Li 1
Evgeniy Gabrilovich 1
Guiguang Ding 1
Yushi Lin 1
Belén Díaz-Agudo 1
Dietmar Jannach 1
Hitoshi Yamamoto 1
Xiaohua Liu 1
Ming Zhou 1
Ruiqiang Zhang 1
Keyi Shen 1
Yiping Han 1
Christos Faloutsos 1
Lars Kulik 1
Shanika Karunasekera 1
Eman Khunayn 1
Zhao Lu 1
Shanyuan Ho 1
Beryl Plimmer 1
Steven Reece 1
Hoda Sepehri Rad 1
Vincentwenchen Zheng 1
David Newman 1
Padhraic Smyth 1
Kostas Kolomvatsos 1
Stathes Hadjiefthymiades 1
Albert Bifet 1
Xuelong Li 1
Chris Nugent 1
Patricia Serrano-Alvarado 1
John Champaign 1
Yong Zhang 1
Qin Chen 1
Naimulmefraz Khan 1
Guandong Xu 1
Zhigang Chen 1
Yu Zhu 1
Houqiang Li 1
Meiyu Huang 1
Jonathan Doherty 1
Bingqing Qu 1
Gerd Stumme 1
David Glass 1
Toon De Pessemier 1
Michelle Zhou 1
Takashi Washio 1
Zhou Jin 1
Haoyi Xiong 1
Long Xia 1
Yuexian Hou 1
Yizhou Sun 1
Xiaofeng Zhu 1
Xuelong Li 1
Aleksandr Farseev 1
Onur Küçüktunç 1
Zhiguo Gong 1
Daniel Bryce 1
Michael Verdicchio 1
Paul Schermerhorn 1
Matthias Scheutz 1
Abder Benaskeur 1
Bin Chen 1
Jinbo Bi 1
Yu Wu 1
Stephen Armeli 1
Thomas Hoens 1
Chandan Reddy 1
David Hayden 1
Markus Mühling 1
Yujin Zhang 1
Xianming Liu 1
Shiguang Shan 1
Myunghoon Suk 1
Tuananh Hoang 1
Wenbin Cai 1
Weinan Zhang 1
Asaf Shabtai 1
Tan Tang 1
Jiliang Tang 1
Haipeng Chen 1
Mordechai Guri 1
Goran Radanovic 1
Peng Dai 1
Chen Chen 1
Lingjing Hu 1
Guy De Pauw 1
Orphée De Clercq 1
Walter Daelemans 1
Yashar Moshfeghi 1
Xiangyu Wang 1
Oukhellou Latifa 1
Chang Tan 1
Sashi Gurung 1
Nicoletta Fornara 1
Viviana Patti 1
Michael Wooldridge 1
Cristiano Castelfranchi 1
Yiqun Hu 1
Liu Wenyin 1
Quan Sheng 1
Behzad Golshan 1
Ping Li 1
Fuhao Zou 1
Declan O’sullivan 1
Weike Pan 1
Ben Tan 1
Chaoran Cui 1
Rong Yan 1
Jiang Bian 1
Huibo Wang 1
Erik Edrosa 1
Guande Qi 1
Nithya Ramanathan 1
D George 1
Liubin Wang 1
Aijun Bai 1
Ying Xu 1
Randy Goebel 1
Dingkun Ma 1
Alen Docef 1
Mark Beattie 1
Ana Martínez-García 1
Carla Gomes 1
Shaohui Liu 1
Mary Pendleton Hoffer 1
Aristidis Pappaioannou 1
Michela Milano 1
Ming Ji 1
Yintao Yu 1
Matthew Boyce 1
Michael Steinbach 1
Yang Mu 1
Tao Li 1
Tao Gu 1
Jiangbo Jia 1
Xingshe Zhou 1
Daniel Schuster 1
Benjamin Hung 1
Stephan Kolitz 1
Yakov Kronrod 1
Aurélien Max 1
Anne Vilnat 1
Yue Zhou 1
Tanzeem Choudhury 1
Mauricio Chiazzaro 1
Yang Li 1
Maria Glenski 1
Amin Khezerlou 1
Wangchien Lee 1
Alice Leung 1
Chenghua Lin 1
Paola Mello 1
Marta Arias 1
Ramon Xuriguera 1
Akshat Kumar 1
Thivya Kandappu 1
Cyrus Shahabi 1
Alex Pentland 1
Huipeng Chen 1
Jouni Pohjalainen 1
Junzhe Wang 1
Shunchang Yu 1
Hao Yin 1
Geyong Min 1
Dongchao Guo 1
Yanqiu Wu 1
Ruide Zhang 1
Vivek Singh 1
Changlai Du 1
Jimmyxiangji Huang 1
Md Seddiqui 1
Dingwen Zhang 1
Bingsheng Wang 1
Enhong Chen 1
Yu Su 1
Chongyu Chen 1
Meng Wang 1
Haiyan Li 1
Nan Dong 1
Guodong Guo 1
Haiwei Dong 1
Hong Liu 1
Fabiano Belém 1
Jintao Ye 1
Hweepink Tan 1
Domonkos Tikk 1
Daniel Neill 1
Jinghe Zhang 1
Jingfei Li 1
Eepeng Lim 1
Xibin Zhao 1
Rómer Rosales 1
Si Liu 1
Qiang Chen 1
Jinfeng Zhuang 1
Itamar Hata 1
Marc Cavazza 1
Fred Charles 1
Éric Beaudry 1
Anthony Dick 1
Jiangwen Sun 1
Parisa Rashidi 1
Joydeep Ghosh 1
Alfredo Milani 1
Ralph Ewerth 1
Lingfang Li 1
Hong Chang 1
Ashok Ramadass 1
Timothy Rogers 1
Bin Li 1
Yong Ge 1
Maosong Sun 1
Aristides Gionis 1
Léon Bottou 1
Fusun Yaman 1
Zhenhui Li 1
Debprakash Patnaik 1
Franco Nardini 1
Wenjing Lou 1
Chao Yang 1
Zhenmin Tang 1
Mingli Song 1
Jiajun Bu 1
Ah Tsoi 1
Stevende Jong 1
Yuesong Wang 1
Guan Wang 1
Jiawei Han 1
Francisco Carrero 1
Wengkeen Wong 1
Huzaifa Zafar 1
Kenneth Whitebread 1
Linyun Fu 1
Zhenxing Wang 1
Scott DuVall 1
Michal Feldman 1
Zhengdong Lu 1
Michael O’Mahony 1
Claudio Cioffi-Revilla 1
Zhen Liao 1
Hongan Wang 1
Peter Prettenhofer 1
Hilal Khashan 1
Shiwan Zhao 1
Fernando Díez 1
Yoshiyuki Inagaki 1
Sergio Oramas 1
Massimo Mecella 1
Liping Xie 1
Siddhartha Ghosh 1
Yuchin Juan 1
Tobias Höllerer 1
Yi Zhang 1
Hossein Hajimirsadeghi 1
Hadi Moradi 1
Siegfried Handschuh 1
Jing Bai 1
Yasha Wang 1
Wenquan Wang 1
Suhang Wang 1
Xitong Yang 1
Filippo Bistaffa 1
Alessandro Farinelli 1
Jesús Cerquides 1
Michael Iatauro 1
Sarvapali Ramchurn 1
Melinda Gervasio 1
Sudhakar Reddy 1
Ari Jónsson 1
Ashish Garg 1
Lourenço Bandeira 1
Ricardo Ricardo 1
Tianyu Cao 1
Anca Sailer 1
Ignacio Silva-Lepe 1
Brigitte Piniewski 1
Zhaohong Deng 1
Hisao Ishibuchi 1
Shitong Wang 1
Valerio Grossi 1
Dino Pedreschi 1
Jie Yu 1
Chidansh Bhatt 1
Guojun Qi 1
Yimin Zhang 1
Stefano Spaccapietra 1
Bin Xu 1
Diane Cook 1
Marco Mamei 1
Achla Marathe 1
Masahiro Kimura 1
Olivia Buzek 1
Chiachun Lian 1
Wanrong Jih 1
Belkacem Chikhaoui 1
Yong Rui 1
Tim Weninger 1
Sen Wu 1
Yong Ge 1
You Xu 1
Weixiong Zhang 1
Chingyung Lin 1
Claudio Schifanella 1
Wenchih Peng 1
Nardine Osman 1
Daniel Sui 1
Guannan Liu 1
Dongming Lei 1
Hien To 1
Fan Zhang 1
Chen Wang 1
Avishai Wool 1
Juan Rodríguez-Aguilar 1
Tudor Dumitraş 1
Michal Neria 1
Isaac Ben-Israel 1
Eyal Kolman 1
Gianmario Motta 1
Annie Robinson 1
Chris Mellish 1
René Van Der Wal 1
Joris Albeda 1
Tomasz Jaworski 1
Zhenfeng Zhu 1
Yanhui Xiao 1
Yizhou Wang 1
Matthew Johnson 1
Márk Jelasity 1
Joemon Jose 1
Alena Neviarouskaya 1
Wenning Kuo 1
Alexei Pozdnoukhov 1
Jiankai Sun 1
Enrico Pontelli 1
Elisa Marengo 1
Timothy Norman 1
Olivier Colot 1
Qun Jin 1
Huijing Zhao 1
Xiangfeng Luo 1
Xue Li 1
Hefei Ling 1
Yonggang Wen 1
Yuchao Duan 1
Jialie Shen 1
Jianshe Zhou 1
Waynexin Zhao 1
Bin Wu 1
Wenyuan Zhu 1
Bo Long 1
Lihong Li 1
Wangchien Lee 1
Zheng Song 1
Jian Ma 1
Zhaohui Wu 1
J Gibson 1
Chengkang Hsieh 1
John Jenkins 1
Feng Yu 1
Nathan Self 1
Lina Feng 1
Zixing Zhang 1
Yunhao Yuan 1
Likai Chi 1
Raymondyiu Lau 1
Md Bashar 1
Lichao Yan 1
Wei Gong 1
Ning Zhang 1
Wei Zhang 1
Fang Liu 1
Joan Serrà 1
Ranieri Baraglia 1
Bowei Chen 1
Xiaoqinshelley Zhang 1
James Michaelis 1
James Hendler 1
Geoffrey Levine 1
Zhexuan Song 1
Lukas Mandrake 1
Kristina Lerman 1
Patrick Roos 1
Nagarajan Natarajan 1
Kevin Mcnally 1
Barry Smyth 1
Xufei Wang 1
Hua Wu 1
Thuc Vu 1
Ernesto De Luca 1
Wolfgang Nejdl 1
Fernando Diaz 1
Nicholas Sidiropoulos 1
Pedro Vera-Candeas 1
Sebastian SardiñA 1
Kotagiri Ramamohanarao 1
Egemen Tanin 1
Yang Liu 1
Gem Stapleton 1
Bernadette Bouchon-Meunier 1
Kyle Feuz 1
Shimei Pan 1
Luigi Di Caro 1
Chengbin Zeng 1
Huamin Qu 1
Ming Hao 1
Feng Wu 1
Janyl Jumadinova 1
Xing Xie 1
Ching Law 1
Payam Barnaghi 1
Amit Sheth 1
Miyoung Kim 1
José García-Macías 1
Paolo Garza 1
Changtien Lu 1
Jiajia Li 1
Matthew Kyan 1
Guoyu Sun 1
Paisarn Muneesawang 1
Yufei Wang 1
Tianzhu Zhang 1
Nadia Figueroa 1
Kuiyu Chang 1
Chao Xu 1
Carolina Batista 1
Jiankang Deng 1
Yuanzhuo Wang 1
Tie Luo 1
Guangming Guo 1
Luc Martens 1
Paolo Cremonesi 1
Alex Smola 1
Na Shan 1
Marina Demeshko 1
Hadrien Hours 1
Ernst Biersack 1
Patrick Loiseau 1
Saisai Ma 1
Dawei Song 1
Xinbo Gao 1
Hengshu Zhu 1
Tieyan Liu 1
Marco Ribeiro 1
Anísio Lacerda 1
Adriano Veloso 1
Ümit Çatalyürek 1
Amos Azaria 1
Ioannis Refanidis 1
Kalyan Subbu 1
Cristopher Yang 1
Iyad Batal 1
Riccardo Molinari 1
Sanda Harabagiu 1
Eibe Frank 1
Xiao Han 1
Guodao Sun 1
Sarvapali Ramchurn 1
Nancy Yacovzada 1
Michael Strintzis 1
Kuanta Chen 1
Irwin King 1
Shihwen Huang 1
Nirwan Sharma 1
Christina Katsimerou 1
Shengdong Zhao 1
Yao Zhao 1
Lieve Macken 1
Arpad Berta 1
Chen Luo 1
Mingxuan Yuan 1
Mohammad Bozchalui 1
Vien Tran 1
Frank Dignum 1
Scott Gerard 1
Jie Zhang 1
Elisabetta Erriquez 1
Chris Burnett 1
Sae Schatz 1
Hedi Tabia 1
Takashi Ninomiya 1
Qing Li 1
Anne Ngu 1
Luoqi Liu 1
Qiang Yang 1
Zhenyu Chen 1
William Cushing 1
Philip Hendrix 1
John Yen 1
Ameet Talwalkar 1
Ling Huang 1
David Norton 1
Jaewon Yang 1
Yudong Guang 1
Mohamed Bouguessa 1
George Karypis 1
Bo Zhang 1
Gang Pan 1
Hua Lu 1
David Wilkie 1
Jinha Kang 1
Michael Burl 1
Lin Lin 1
Daniel Gaines 1
Robert Anderson 1
Yantao Zheng 1
Deming Zhai 1
Stefano Berretti 1
Julian Panetta 1
Ronald Greeley 1
Norbert Schorghofer 1
Hao Ma 1
Carlos Castillo 1
Chunnan Hsu 1
Justin Ma 1
Geoffrey Voelker 1
Marco Gavanelli 1
Carlos Guestrin 1
Elif Kürklü 1
Steven Klooster 1
Youxi Wu 1
Paolo Trunfio 1
Paolo Tomeo 1
Valentina Sintsova 1
Hao Wang 1
Hao Wang 1
Alberto Rosi 1
Markus Endler 1
Jamie Ward 1
Hans Gellersen 1
Danny Wyatt 1
James Kitts 1
Shengrui Wang 1
Dong Wang 1
Jun Tao 1
Fan Zhang 1
Guifeng Wang 1
Ziqiang Shi 1
Tianshi Chen 1
Lena Tenenboim-Chekina 1
Rami Puzis 1
Mario Cataldi 1
Mehdi Elahi 1
Juan Pane 1
Alessandro Fiori 1
Pengfei Wang 1
Jianhui Li 1
Pradeep Varakantham 1
Yang Gao 1
Deborah Estrin 1
Bin Guo 1
Zhihui Jin 1
Giulia Bruno 1
Silvia Chiusano 1
Haodong Yang 1
Nisansa De Silva 1
Riadh Ksantini 1
Doyen Sahoo 1
Jianfei Cai 1
Yang Yang 1
Bruce Elder 1
Wenbin Chen 1
Chunyan Miao 1
Fan Liu 1
Zhen Hai 1
Miaojing Shi 1
Paul McKevitt 1
Azhar Ibrahim 1
Ibrahim Venkat 1
Changxing Ding 1
Zechao Li 1
Jing Liu 1
Michael Hardegger 1
Qiang Li 1
Yantao Jia 1
Xiaolong Jin 1
Elias Bareinboim 1
Hua Chen 1
Xiaohua Zhou 1
Jixue Liu 1
Yu Huang 1
Kevin Leach 1
Peng Zhang 1
Ling Chen 1
Xuelong Li 1
Ming Zong 1
Han Hu 1
Raju Balakrishnan 1
Azin Ashkan 1
Leong U 1
J Benton 1
Hang Li 1
Jian Su 1
Hamed Valizadegan 1
Davide Susta 1
Federica Cena 1
Pasquale Lops 1
Sebastian Stein 1
Hongyuan Zha 1
Desheng Zhang 1
Frederik Auffenberg 1
Hongliang Guo 1
Nikhil Muralidhar 1
Wenyu Jin 1
Chen Li 1
Xuefeng Peng 1
Kai Zhu 1
Jincheng Zhang 1
Ranveer Chandra 1
Chisheng Zhang 1
Hsinhan Huang 1
Fan Liu 1
Cristina Muntean 1
Karl Tuyls 1
Bing Liu 1
Quanquan Gu 1
Fabian Loose 1
Paolo Rosso 1
Darren Appling 1
Elizabeth Whitaker 1
Deborah McGuinness 1
Antons Rebguns 1
Gerald Dejong 1
Reid MacTavish 1
Jinhong Guo 1
Tad Hogg 1
Sergej Sizov 1
Anusua Trivedi 1
Piyush Rai 1
Nello Cristianini 1
Moshe Tennenholtz 1
Rebecca Goolsby 1
Guozhong Dai 1
Elizabeth Salmon 1
Xiatian Zhang 1
Rongyao Fu 1
Yoav Shoham 1
Chunping Li 1
Lara Quijano-Sánchez 1
Shlomo Berkovsky 1
Paul Cook 1
Timothy Baldwin 1
Hongyuan Zha 1
Xiao Gu 1
Yuanxi Li 1
Chao Chen 1
Meiling Shyu 1
Clement Leung 1
David Thompson 1
Qingming Huang 1
Dityan Yeung 1
Balakrishnan Prabhakaran 1
Ramendra Sahoo 1
Alejandro Jaimes 1
Jeremy Frank 1
Yang Zhou 1
Chen Cheng 1
Nhathai Phan 1
Jialei Wang 1
Mirco Nanni 1
Deng Cai 1
Xiaofeng Tong 1
Tao Wang 1
Lijun Zhu 1
Franco Zambonelli 1
Kazumi Saito 1
Nitin Madnani 1
Thomas Huang 1
Kuowei Hsu 1
Guangzhong Sun 1
Minghui Qiu 1
Qiang Lu 1
Jyhren Shieh 1
Pasquale De Meo 1
Lora Aroyo 1
Kamfai Wong 1
Juan Cruz 1
Cécile Bothorel 1
Carles Sierra 1
Fabrizio Maggi 1
William Yeoh 1
Cen Chen 1
Francesca Pratesi 1
Xiaowen Dong 1
Björn Schuller 1
Ling Jian 1
Jundong Li 1
Liang Wang 1
Jiming Liu 1
Shuting Cai 1
Dingjiang Huang 1
Bin Li 1
Wei Liu 1
Mi Tian 1
Perfecto Herrera-Boyer 1
Andrea Marrella 1
Stephen Roberts 1
Denilson Barbosa 1
John O’Donovan 1
Weihong Qian 1
Xueying Li 1
Shriram Revankar 1
Vinhtuan Thai 1
Lixin Shi 1
Ke Zhou 1
Dingquan Wang 1
Qing He 1
Cornelia Caragea 1
Yexun Zhang 1
Athanasios Panagopoulos 1
Matan Monitz 1
Petros Daras 1
Linlin You 1
Tianyi Ma 1
Benjamin Lok 1
Praveen Paritosh 1
Ingrid Heynderickx 1
Andrzej Romanowski 1
Morten Fjeld 1
Bo Xin 1
Bin Cheng 1
Kristen Venable 1
Véronique Hoste 1
István Hegedűs 1
Levente Kocsis 1
András Benczúr 1
Wenyuan Dai 1
Yueying He 1
Alvaro Rosero 1
Patrick Butler 1
Helmut Prendinger 1
Mitsuru Ishizuka 1
Come Etienne 1
Clemens Drews 1
Xiang Wu 1
Yicheng Song 1
Frank Dignum 1
Munindar Singh 1
Steve Chien 1
Xu Zhang 1
Yuichi Kawamoto 1
Hala Mostafa 1
Wei Jin 1
Georgios Paltoglou 1
Vasileios Lampos 1
Fang Wu 1
William Bainbridge 1
Peter Briggs 1
Haifeng Wang 1
Quan Yuan 1
Yuchih Chen 1
Juan Recio-García 1
Nathannan Liu 1
Pranam Kolari 1
Yan Liu 1
Jianmin Wu 1
Xiaokang Yang 1
Julio Carabias-Orti 1
François Pachet 1
Jungeun Kim 1
Hairuo Xie 1
Yoshihide Sekimoto 1
Songtao Wu 1
Aidan Delaney 1
Dhaval Patel 1
Mingbo Zhao 1
Svetlin Bostandjiev 1
Xiaoxiao Lian 1
Majid Ahmadabadi 1
Lars Haug 1
Fuzhen Zhuang 1
Animesh Pathak 1
Chao Chen 1
Yingcai Wu 1
Suhas Ranganath 1
Hadas Schwartz-Chassidim 1
Tamir Mendel 1
Iradben Gal 1
Michalis Lazaridis 1
Isabel Micheel 1
Kaixu Liu 1
Kevyn Collins-Thompson 1
Shuguang Han 1
Judith Redi 1
Hiroshi Nakagawa 1
Cristina Baroglio 1
Neil Yen 1
Nobuyuki Shimizu 1
Lina Yao 1
Xinyu Ou 1
Jianguo Jiang 1
Christos Dimitrakakis 1
Amip Shah 1
Naren Ramakrishnan 1
Chuan Shi 1
Eui Shin 1
Derrall Heath 1
Jilin Chen 1
Yun Lu 1
Chang Liu 1
Naphtali Rishe 1
Asmaa Elbadrawy 1
S Nolen 1
Aston Zhang 1
Xuemin Zhao 1
Sumi Helal 1
Naeem Mahoto 1
Zhiqian Chen 1
Hongva Leong 1
Sebastián Ventura 1
Xiaolin Li 1
Guoping Hu 1
Tatjen Cham 1
Ke Lu 1
Qionghai Dai 1
Scott Spurlock 1
Xinghai Sun 1
K Subramanian 1
Ahamad Khader 1
Xueming Wang 1
Alberto Calatroni 1
Lirong Xia 1
Jennifer Moody 1
Laura Barnes 1
Jun Xu 1
Bin Hu 1
Debo Cheng 1
Changsheng Xu 1
Xuelong Li 1
Kamer Kaya 1
Panagiotis Adamopoulos 1
Alexander Tuzhilin 1
Marco Colombetti 1
James Lindsey 1
Bart Desmet 1
Kenneth Joseph 1
Pınar Yolum 1
Wiebe Hoek 1
Michele Piunti 1
Cristina Conati 1
Zhenhen Hu 1
Meng Wang 1
Brammert Ottens 1
Zhong Ming 1
Yongdong Zhang 1
Xiaoming Li 1
Xiangnan Kong 1
Di Fu 1
Suhyin Lee 1
Nan Li 1
Qi He 1
Haizheng Zhang 1
Lester Mackey 1
Chiharold Liu 1
Wendong Wang 1
Jie Zhu 1
Hongsuda Tangmunarunkit 1
J Ooms 1
Faisal Alquaddoomi 1
Runhe Huang 1
Yanfang Ye 1
Lifeng Wang 1
Edgar Chávez 1
Arnold Boedihardjo 1
Lianwen Jin 1
Michaelxuelin Huang 1
Oscar Reyes 1
Runze Wu 1
Igor Kulev 1
Yiqiang Chen 1
Chao Sun 1
Jussara Almeida 1
Marcos Gonçalves 1
Tongliang Liu 1
Jinhui Tang 1
Daniel Roggen 1
Robert Jäschke 1
David Ben-Shimon 1
Guy Shani 1
Bracha Shapira 1
Marcello Cirillo 1
Zinovi Rabinovich 1
Claudia Goldman 1
Froduald Kabanza 1
Lars Karlsson 1
Howard Tennen 1
Aaron Steele 1
Sukjin Lee 1
Saranya Krishnamoorthy 1
Yubin Park 1
Pengfei Xu 1
Xiaoshuai Sun 1
Shengping Zhang 1
Szuhao Huang 1
Shanghong Lai 1
Vivekanand Gopalkrishnan 1
Thomas Tran 1
Marina Spivak 1
Lawrence Saul 1
Jameson Toole 1
Andreas Krause 1
Perukrishnen Vytelingum 1
Pauline Berry 1
Mitchell Ai-Chang 1
Juan Castilla-Rubio 1
Wei Ding 1
Haiqin Yang 1
David Kil 1
Tianben Wang 1
Yizhang Jiang 1
Kupsze Choi 1
Roberto Trasarti 1
Rong Jin 1
Karl Aberer 1
Daqing Zhang 1
Lingyin Wei 1
Thomas Springer 1
Hiroshi Motoda 1
Bonnie Dorr 1
Taesun Moon 1
Houda Bouamor 1
Daniel Gatica-Perez 1
Ting Liu 1
Cunchao Tu 1
Xun Zhou 1
Zubair Shafiq 1
Haifeng Wang 1
Furui Liu 1
Le Wu 1
Simon Dooms 1
Seth Flaxman 1
Yuriy Pepyolyshev 1
Judea Pearl 1
Zhikun Wang 1
Lin Liu 1
Bingyu Sun 1
Réjean Plamondon 1
Stuart Shieber 1
Jiafeng Guo 1
Yue Gao 1
Dapeng Tao 1
Qingming Huang 1
Luming Zhang 1
Eren Manavoglu 1
Rushi Bhatt 1
Zhongxue Chen 1
Seungchan Kim 1
Subbarao Kambhampati 1
Julie Porteous 1
Marina Blanton 1
Shumei Sun 1
Miloš Hauskrecht 1
Silvia Chiusano 1
Atif Khan 1
Antonina Dattolo 1
Julita Vassileva 1
Jun Du 1
Adnan Ansar 1
Melissa Bunte 1
Xiaojin Zhu 1
ShihHsien Tai 1
Siming Li 1
Stefan Savage 1
Bolin Ding 1
Varun Mithal 1
Vipin Kumar 1
Loris Belcastro 1
Carolyn Rosé 1
Zhu Wang 1
Zhenyu Chen 1
Bin Luo 1
Xin Jin 1
Olivier Chapelle 1
Yuanlong Shao 1
Nenghai Yu 1
Emilio Ferrara 1
Xiaodong Feng 1
Ruoyun Huang 1
Zhihua Zhou 1
Geert Houben 1
Neil Rubens 1
Thomas Porta 1
Myungcheol Doo 1
Ling Liu 1
Wei Gao 1
François Poulet 1
Federico Chesani 1
Luigi Grimaudo 1
Yingjie Zhang 1
Quan Yuan 1
Shaowen Wang 1
Luca Pappalardo 1
Bruno Lepri 1
Bin Liu 1
Amr Mousa 1
Qiang Liu 1
Weiwei Liu 1
Yuefeng Li 1
Xuhang Ying 1
Jiaxing Shen 1
Loyao Yeh 1
Keith Ross 1
Wenkui Ding 1
Shaojie Zhuo 1
Daniel Hennes 1
Markus Strohmaier 1
Dominik Benz 1
Elad Yom-Tov 1
Ethan Trewhitt 1
Chongjie Zhang 1
Phillip DiBona 1
Martin Hofmann 1
Haofen Wang 1
Evangelos Milios 1
Inderjit Dhillon 1
Hang Li 1
Vanja Josifovski 1
Lance Riedel 1
Weishi Zhang 1
Yi Chang 1
Li Song 1
Mark Sandler 1
Andrea Apolloni 1
Lele Chang 1
Shanchiehjay Yang 1
John Salerno 1
Asuman Ozdaglar 1
Herbert Gintis 1
Shiqi Zhao 1
Mirella Lapata 1
Alexander Quinn 1
Jane Hsu 1
Paul Lukowicz 1
Xinlong Bao 1
Jeff Bilmes 1
Daqing Zhang 1
Matthai Philipose 1
Katayoun Farrahi 1
Martin Sotir 1
Jing Jiang 1
Xiaofei Sun 1
Chao Huang 1
Elena Simperl 1
Hefu Zhang 1
Guoliang Chen 1
Jaling Wu 1
Yunji Chen 1
Ling Li 1
Zhiwei Xu 1
Francesco Ricci 1
Yulan He 1
Fiona Mcneill 1
Marco Montali 1
Chao Zhang 1
Lance Kaplan 1
Shihfen Cheng 1
Nikita Jaiman 1
Luan Tran 1
Roberto Pellungrini 1
Zhiguang Cao 1
Burçin Bozkaya 1
Kiyoshi Nakayama 1
Yanchi Liu 1
Shu Wu 1
William Cheung 1
Xiaobo Shen 1
Andrej Zdešar 1
Yongsheng Dong 1
Yu Chen 1
Sungsu Lim 1
Francisco Rodríguez-Serrano 1
Ubai Sandouk 1
Nicola Barbieri 1
Yan Liu 1
Shenghua Zhong 1
Nicholas Jennings 1
Weisheng Chin 1
Yong Zhuang 1
Zhao Zhang 1
Chenglin Liu 1
Arthur Asuncion 1
Kasim Candan 1
Xuegang Hu 1
Christos Anagnostopoulos 1
Hong Zhou 1
Steven Skiena 1
Bernhard Pfahringer 1
Jie Tang 1
Sinnojialin Pan 1
Gilad Katz 1
Ronghua Liang 1
Travis Goodwin 1
Xia Hu 1
Sasan Maleki 1
Alex Maltinsky 1
Ran Giladi 1
Irad Ben-Gal 1
Jasminko Novak 1
Mark Melenhorst 1
Dimitrios Michalopoulos 1
Huaming Rao 1
Michael Borish 1
Advaith Siddharthan 1
Richard Comont 1
Elaine O'mahony 1
Krzysztof Grudzień 1
Yunchao Wei 1
Guangchan Liu 1
Robert Morris 1
Mohammad Hossain 1
Ghulam Muhammad 1
Sarah Schulz 1
Xiaoming Zhang 1
Yiliang Zhao 1
Wei Jiang 1
Woeijiunn Tsaur 1
Yongqiang Lyu 1
Xiaoyi Fan 1
Jiangchuan Liu 1
Rui Fan 1
Xuyu Wang 1
Xiubo Geng 1
Xudong Zhang 1
Yan Song 1
Maria Gini 1
Yongsheng Dong 1
Yong Rui 1
Jun Wang 1
Amac Herdagdelen 1
Zhijun Yin 1
Xiaonan Li 1
Chengkai Li 1
Cong Yu 1
Christian KöRner 1
José Troyano 1
Li Ding 1
Prasad Tadepalli 1
Derek Green 1
Diana Spears 1
Santiago Ontañón 1
Jainarayan Radhakrishnan 1
Ashwin Ram 1
Umaa Rebbapragada 1
Damhnait Gleeson 1
Erel Uziel 1
Mike Thelwall 1
J Carr 1
Huan Liu 1
Maurice Coyle 1
Feng Tian 1
Xiaolong Zhang 1
Zhanyi Liu 1
Wentao Zheng 1
Andrei Broder 1
Chengbo Zhang 1
Luheng He 1
Min Zhao 1
Isamu Okada 1
Enrique Chavarriaga 1
Bo Han 1
Shaodian Zhang 1
Andreas Rauber 1
Gerhard Widmer 1
Chunhua Shen 1
Ram Dantu 1
Gregory Cooper 1
Pakkin Wong 1
Ali Hurson 1
Khoi Nguyen 1
Feiyue Wang 1
Munindar Singh 1
Mohamed Daoudi 1
Liangtien Chia 1
Timothy Shih 1
Yo Ehara 1
Boualem Benattalah 1
Teodora Buda 1
Ji Wan 1
Christopher Yang 1
Simon Pool 1
Juanzi Li 1
Emil Stefanov 1
Elaine Shi 1
Dan Ventura 1
Prithviraj Dasgupta 1
Jianhui Ye 1
Anshul Sawant 1
Mohammadtaghi Hajiaghayi 1
Hiroyuki Yoshida 1
Valeria Soto-Mendoza 1
Jesús Favela 1
Maythe Rojas 1
Ali Borji 1
Pengwei Wang 1
Lei Ji 1
Grace Ngai 1
Qi Liu 1
Jing Lu 1
Richard Souvenir 1
Abdulmotaleb Saddik 1
Gao Cong 1
Kevin Curran 1
Philippe De Wilde 1
Jiaul Paik 1
Rodrygo Santos 1
Gerhard Tröster, 1
Qi Liu 1
Amy Fire 1
Xiaogang Dong 1
Jianhua Guo 1
Peng Ding 1
Ling Zhong 1
You Yang 1
Jiji Zhang 1
Qiang Cheng 1
Ke Chen 1
Markus Schedl 1
Giuseppe Manco 1
Areej Malibari 1
Yangqiu Song 1
Weijia Cai 1
Babak Araabi 1
Peipei Li 1
Wenbin Zhang 1
Christian Rohrdantz 1
Umeshwar Dayal 1
Daniel Keim 1
Ou Wu 1
Xue Mao 1
Taiquan Peng 1
Ya Zhang 1
Bo An 1
Noseong Park 1
Michael Ovelgönne 1
Benjamin Wang 1
Yaniv Harel 1
Abraham Bernstein 1
Christopher Lambin 1
Radu Jurca 1
David Huynh 1
Jacek Kucharski 1
Shikui Wei 1
Senzhang Wang 1
Zhoujun Li 1
Kathleen Carley 1
Hai Yang 1
Eric Lu 1
Hsunping Hsieh 1
Chengte Li 1
Gavin McArdle 1
Trancao Son 1
Andrew Jones 1
Jean Vandeborre 1
Hongbin Zha 1
Si Liu 1
Jun Ma 1
Yulan He 1
Layne Watson 1
Taesup Moon 1
Mingjin Zhang 1
Lotfi Romdhane 1
Yicheng Chen 1
Tara Estlin 1
Vincenzo D'Elia 1
Kurt Rothermel 1
Jiming Liu 1
Steve Chien 1
Bernd Freisleben 1
Ning Zhang 1
Lingyu Duan 1
Steffen Rendle 1
Richong Zhang 1
Chihchung Chang 1
Massimiliano Cattafi 1
Paolo Cagnoli 1
Bart Peintner 1
Tomasz Stepinski 1
Fabrizio Marozzo 1
Domenico Talia 1
James Herbsleb 1
Yexi Jiang 1
Javid Ebrahimi 1
Graham Pinhey 1
Hongbo Ni 1
Rok Sosič 1
Tieke He 1
Yuan Zhou 1
Lei Wu 1
Jia Liu 1
Zhixian Yan 1
Dipanjan Chakraborty 1
Zhengzheng Pan 1
Bill Dolan 1
Idan Szpektor 1
Philip Resnik 1
Benjamin Bederson 1
Huanbo Luan 1
Oluwaseyi Feyisetan 1
Shunxuan Wang 1
Qi Guo 1
Fabian Abel 1
Wil Van Der Aalst 1
Argimiro Arratia 1
Jason Hong 1
Honglei Zhuang 1
Jiawei Han 1
Desmond Koh 1
Liyue Fan 1
Stephen Snow 1
Shuhui Wang 1
Thucduy Le 1
Yunhong Hu 1
Weiqing Wang 1
Wei Chen 1
RubéN Lara 1
Dell Zhang 1
Edleno Moura 1
Erik Saule 1
Kartik Talamadupula 1
Alessandro Saffiotti 1
Xi Li 1
Zhongfei Zhang 1
Anton Hengel 1
Brandon Gozick 1
Chewlim Tan 1
Nitesh Chawla 1
Elisabeth Weiss 1
Yugyung Lee 1
Deendayal Dinakarpandian 1
Hannes Wolf 1
Klaus Herrmann 1
Qiusha Zhu 1
Alice Chan 1
Benjamin Bornstein 1
Michele Judd 1
Homer Chen 1
Xilin Chen 1
Yohan Jin 1
Xin Sun 1
Pietro Pala 1
Junming Xu 1
Vasant Dhar 1
Yuzhou Zhang 1
Edward Chang 1
Gilles Gasso 1
Karen Haigh 1
Roland Kays 1
Joshua Plotkin 1
Shyam Boriah 1
Christopher Potter 1
Zhenyu Lu 1
W Towne 1
Changshing Perng 1
Jing Lv 1
Jiebo Luo 1
Andrew Sung 1
Mengyu Qiao 1
Hao Yan 1
Shijian Li 1
Z Khalapyan 1
Cameron Ketcham 1
Krishnaprasad Thirunarayan 1
Dario Antonelli 1
Disneyyan Lam 1
Md Ullah 1
Huazhu Fu 1
Junwei Han 1
Jun Yan 1
Qinmin Hu 1
Liang He 1
Junming Liu 1
Jianmin Zheng 1
Guangming Shi 1
Ao Tang 1
Jie Huang 1
Yi Zhen 1
Wen Ji 1
Shanshan Huang 1
Peizhe Cheng 1
George Baciu 1
Xiaoyan Li 1
Zhaoyan Ming 1
Sajal Das 1
Stephan Doerfel 1
Peng Luo 1
Songchun Zhu 1
Pingfeng Xu 1
Einat Minkov 1
Luis Leiva 1
Daniel Martín-Albo 1
Reuth Mirsky 1
Yanyan Lan 1
Qian Yu 1
Shichao Zhang 1
Hanwang Zhang 1
Shuicheng Yan 1
Jiaming Zhang 1
Kuifei Yu 1
Charles Clarke 1
Tao Qin 1
Jun Wang 1
Nívio Ziviani 1
Yiyang Yang 1
Minghua Chen 1
Joseph Ng 1
Xuelong Li 1
Yang Gao 1
Jiannong Cao 1
Wei Wang 1
Tehila Minkus 1
Ping Tan 1
Chiyin Chow 1
Ingemar Cox 1
Liangliang Cao 1
José Cortizo 1
Janardhan Doppa 1
Bhavesh Shrestha 1
Victor Lesser 1
Daniel McFarlane 1
Yong Yu 1
Yosi Mass 1
Hal Daumé 1
Bernardo Huberman 1
Dana Nau 1
Atesmachew Hailegiorgis 1
Aris Anagnostopoulos 1
Yuchun Shen 1
Guillermo Jiménez-Díaz 1
Fatih Gedikli 1
Hongbin Zha 1
Furu Wei 1
Ya Zhang 1
Damian Martínez-Muñoz 1
Alexander Schindler 1
Zhonggang Wu 1
Haikun Wei 1
Peter Rodgers 1
Sahar Changuel 1
Nicolas Labroche 1
Brynjar Gretarsson 1
Shixia Liu 1
Huadong Ma 1
Wei Peng 1
Tong Sun 1
Weiwei Cui 1
Pierre Rouille 1
Geoffrey Holmes 1
Yuhang Zhao 1
Xiaohu Cheng 1
Ping Luo 1
Yuval Marton 1
Christine Parent 1
Pavel Serdyukov 1
Kouzou Ohara 1
Trevor Cohn 1
Chang Hu 1
Katrin Erk 1
Steven Burrows 1
Chiencheng Chen 1
Maosong Sun 1
Lufan Li 1
Alex Liu 1
Hongke Zhao 1
Jiqing Han 1
Tieran Zheng 1
Ofrit Lesser 1
Luigi Caro 1
Jiawei Han 1
John Debenham 1
Yuanchun Zhou 1
Beibei Li 1
Archan Misra 1
Randy Tandriansyah 1
Liangda Li 1
Tian He 1
Jie Zhang 1
Yoshihiko Suhara 1
Jie Liu 1
Yalou Huang 1
Jürgen Geiger 1
Fumin Shen 1
Li Liu 1
Quansen Sun 1
Igor Škrjanc 1
Shuigeng Zhou 1
Xuelong Li 1
Guosheng Cui 1
Yue Xu 1
Guanglin Zhang 1
Xuefeng Liu 1
Y Hou 1
Shiwen Mao 1
William Groves 1
Frederic Font 1
Fanchieh Cheng 1
Fabrizio Silvestri 1
Yinting Wang 1
Jiadong Zhang 1
Tao Guan 1

Affiliation Paper Counts
Institute of Intelligent Machines Chinese Academy of Sciences 1
Naresuan University 1
Aoyama Gakuin University 1
United States Military Academy 1
Fujitsu America, Inc. 1
Citigroup 1
IBM Almaden Research Center 1
American University 1
Ehime University 1
University of Messina 1
Ecole Centrale Paris 1
Communaute d'Universites et d'Etablissements Lille Nord de France 1
Institute of Software Chinese Academy of Sciences 1
Qingdao University 1
Wuhan University 1
Capital Medical University China 1
SONY Computer Science Laboratory, Paris 1
Indian Institute of Technology Roorkee 1
University of Udine 1
University of Lausanne 1
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 1
Ryukoku University 1
Dartmouth College 1
Columbia University 1
United States National Science Foundation 1
National Chengchi University 1
Iowa State University 1
University of Western Australia 1
Shanghai University 1
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 1
Mehran University of Engineering & Technology 1
Catholic University of Leuven, Leuven 1
University of Macedonia 1
Berlin University of Applied Sciences 1
Nanjing University of Information Science and Technology 1
Florida Institute for Human & Machine Cognition 1
Austrian Institute of Technology 1
Donghua University 1
University of Exeter 1
Eastman Kodak Company 1
Northwestern University 1
Dublin City University 1
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO 1
Facebook, Inc. 1
Central European University 1
Ionian University 1
Liverpool Hope University 1
North Dakota State University 1
The University of Western Ontario 1
University of Science and Technology Beijing 1
Aalborg University 1
Smithsonian National Museum of Natural History 1
Rissho University 1
Reykjavik University 1
China Electric Power Research Institute 1
University of Surrey 1
Universite de Nantes 1
Fudan University 1
Osaka Prefecture University 1
Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics Chinese Academy of Sciences 1
Shanghai University of Finance and Economics 1
Institute for Cancer Research and Treatment, Candiolo 1
University of Haifa 1
Instituto Superior Tecnico 1
Boston University 1
Capital Normal University China 1
University of Chicago 1
Ecole Superieure des Communications de Tunis 1
Yuncheng University 1
Yunnan University 1
Washington State University Pullman 1
General Electric Company 1
University of Jyvaskyla 1
University of Shizuoka 1
University of Sheffield 1
Know-Center, Graz 1
Hebrew University of Jerusalem 1
University of Sousse 1
The University of North Carolina at Chapel Hill 1
Chongqing University 1
National University of Defense Technology China 1
The University of British Columbia 1
Vrije Universiteit Amsterdam 1
University of Electro-Communications 1
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 1
University of New South Wales 1
Fondazione Bruno Kessler 1
Boeing Corporation 1
University of Houston 1
Lanzhou University 1
Istituto Di Calcolo E Reti Ad Alte Prestazioni, Rende 1
Birkbeck University of London 1
Hohai University 1
Macau University of Science and Technology 1
York University Canada 1
Tohoku University 1
Federal University of Amazonas 1
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 1
University of Perugia 1
University of Hawaii System 1
Charles Stark Draper Lab Inc 1
University of Seville 1
Office of Naval Research 1
Soka University 1
Texas A and M University System 1
New York State Museum 1
University of Pennsylvania 1
University of Cincinnati 1
University of Dublin, Trinity College 1
China University of Petroleum, Beijing 1
Weber State University 1
Max Planck Institute for Informatics 1
Defence Research and Development Canada 1
Google Switzerland GmbH 1
Amazon.com, Inc. 1
University of Connecticut Health Center 1
Nanyang Technological University School of Computer Engineering 1
University of Sussex 1
Center for Mathematics and Computer Science - Amsterdam 1
Politecnico di Milano 1
Intel Research Laboratories 1
University of Tennessee, Knoxville 1
CSIRO Data61 1
Yangzhou University 1
National Taitung University Taiwan 1
Santa Fe Institute 1
Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School 1
University of Kentucky 1
University of Michigan 1
University of Auckland 1
Wayne State University 1
University of Saskatchewan 1
European Space Agency - ESA 1
Shandong Academy of Sciences 1
Duke University 1
Hosei University 1
King's College London 1
Bogazici University 1
Northeast Normal University China 1
Polytechnic School of Montreal 1
Sabanci University 1
Macquarie University 1
University of Chittagong 1
Northeastern University 1
Vienna University of Technology 1
National Taipei University 1
Binghamton University State University of New York 1
Fairleigh Dickinson University 1
Educational Testing Service 1
University of Koblenz-Landau 1
Institut National Des Sciences Appliquees de Rouen Normandie 1
University of Quebec in Montreal 1
Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics 1
Demokritos National Centre for Scientific Research 1
National Central University Taiwan 1
Qatar Foundation 1
Lingnan University, Hong Kong 1
State University of New York at Albany 1
Tamkang University 2
RMIT University 2
Universidad de Cordoba 2
University of Verona 2
Xiamen University 2
Beijing Institute of Technology 2
University of Sherbrooke 2
University of Brighton 2
American University of Beirut 2
Harvard University 2
University of Hawaii at Hilo 2
Sam Houston State University 2
Technical University of Dresden 2
National University of Ireland, Galway 2
TU Dortmund University 2
Technical University of Berlin 2
Universite Paris-Est 2
Anhui University 2
Southeast University China, Nanjing 2
University of Kent 2
University of Missouri-Kansas City 2
Communication University of China 2
University of Texas at Arlington 2
National Tsing Hua University 2
Dalhousie University 2
University of Fribourg 2
University of Northumbria 2
Jerusalem College of Technology 2
Intel Corporation 2
The University of Sydney 2
Queen Mary, University of London 2
NEC Corporation 2
Lancaster University 2
Zhejiang University of Technology 2
Utrecht University 2
Waseda University 2
Aston University 2
University of Ferrara 2
University of Massachusetts Boston 2
Aristotle University of Thessaloniki 2
University of Antwerp 2
New Mexico Institute of Mining and Technology 2
Telecom & Management SudParis 2
University of Massachusetts Dartmouth 2
University of Southern California, Information Sciences Institute 2
University of Wolverhampton 2
University of Arizona 2
Universite des Sciences et Technologies de Lille 2
Telecom Bretagne 2
Texas State University-San Marcos 2
University of California, Riverside 2
IBM Ireland Limited 2
University of Ljubljana 2
University of California System 2
Institut Mines Telecom 2
New York University Shanghai 2
University of Bristol 2
University of Lugano 2
Hungarian Academy of Sciences 2
Johannes Kepler University Linz 2
King Abdulaziz University 2
University of Athens 2
Shandong University of Finance 2
University of Texas at El Paso 2
Academia Sinica Taiwan 2
University of Zurich 2
King Saud University 2
University of Manchester 2
IMT Lille Douai 2
Open University 2
University of Edinburgh 2
Universite de Rennes 1 2
Shenzhen Institute of Advanced Technology 2
University of Nebraska at Omaha 2
East China University of Science and Technology 2
University of Passau 3
Georgia Tech Research Institute 3
Center For Research And Technology - Hellas 3
Xidian University 3
Universite Pierre et Marie Curie 3
University of Konstanz 3
Universite Paris-Sud XI 3
Kassel University 3
Universitat Politecnica de Catalunya 3
SRI International 3
Jiangnan University 3
University of Roma La Sapienza 3
University of Texas at San Antonio 3
University of Wisconsin Madison 3
University College Dublin 3
University of Central Florida 3
University of Glasgow 3
Queensland University of Technology 3
Intel Corporation, China 3
EURECOM Ecole d'Ingenieurs & Centre de Recherche en Systemes de Communication 3
Universidad Politecnica de Valencia 3
Guangdong University of Technology 3
Chalmers University of Technology 3
University of Connecticut 3
Xerox Corporation 3
University of Wyoming 3
BBN Technologies 3
University of Bologna 3
Utah State University 3
Washington State University 3
Auburn University 3
University of Stuttgart 3
Philipps-Universitat Marburg 3
University of Utah 3
Orebro University 3
University of Szeged 3
Free University of Bozen-Bolzano 3
Imperial College London 3
University of Teesside 3
Universidad de Jaen 3
Stony Brook University 3
Changchun University of Technology 3
Wright State University 3
David R. Cheriton School of Computer Science 3
University of Macau 3
Universiti Sains Malaysia 3
Graz University of Technology 3
Brigham Young University 3
University of Liverpool 4
New York University 4
University of Adelaide 4
Maynooth University 4
University of North Texas 4
U.S. Army Research Laboratory 4
University of Florida 4
University of California, San Diego 4
University of Calabria 4
University of Pavia 4
Guangxi Normal University 4
Complutense University of Madrid 4
University of Trento 4
University of Southern California 4
South China University of Technology 4
The University of North Carolina at Charlotte 4
University of Miami 4
Cornell Tech 4
Ohio State University 4
University of Oxford 4
University of Electronic Science and Technology of China 4
Korea Advanced Institute of Science & Technology 4
University of Florence 4
Eindhoven University of Technology 4
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 4
University of Ottawa, Canada 4
University of Tehran 4
University of Iowa 4
University of Vermont 4
Toyohashi University of Technology 4
Sharif University of Technology 4
Technical University of Lodz 4
University of California, Santa Barbara 4
Michigan State University 4
Indiana University 4
Beihang University 4
West Virginia University 4
University of Virginia 4
University of Waikato 4
Osaka University 5
TECH Lab 5
East China Normal University 5
University of Pittsburgh 5
University College London 5
University of Texas at Dallas 5
North Carolina State University 5
Southern Illinois University at Carbondale 5
National Cheng Kung University 5
CSIC - Instituto de Investigacion en Inteligencia Artificial 5
Max Planck Institute for Intelligent Systems 5
Yahoo Research Barcelona 5
University of Massachusetts Amherst 5
Nanjing University 5
Shenzhen University 5
University of Oregon 5
TELECOM ParisTech 5
New Mexico State University Las Cruces 5
University of Washington, Seattle 5
Beijing Jiaotong University 5
Tianjin University 5
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo 5
Rensselaer Polytechnic Institute 5
Istituto Di Scienze E Tecnologie Della Cognizione, Rome 5
University of Rochester 5
Nankai University 5
Soochow University 5
University of California, Irvine 5
Rutgers, The State University of New Jersey 5
Google Inc. 6
Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore 6
Centro de Investigacion Cientifica y de Educacion Superior de Ensenada 6
Simon Fraser University 6
University of South Australia 6
Bar-Ilan University 6
National Taipei University of Technology 6
Washington University in St. Louis 6
Pennsylvania State University 6
Texas A and M University 6
Rutgers University-Newark Campus 6
University of Alberta 6
Virginia Commonwealth University 6
Universitat Pompeu Fabra 6
City University of Hong Kong 6
Oregon State University 7
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 7
Microsoft Corporation 7
University of Ulster 7
University of Bari 7
University of Pisa 7
Stanford University 7
Massachusetts Institute of Technology 7
Universidad Autonoma de Madrid 7
IBM Thomas J. Watson Research Center 7
HP Labs 8
Huazhong University of Science and Technology 8
Shandong University 8
Roma Tre University 8
Ghent University 8
University of Aberdeen 8
NEC Laboratories America, Inc. 8
University of Queensland 8
Ryerson University 8
Drexel University 8
Missouri University of Science and Technology 9
University of Notre Dame 9
NASA Ames Research Center 9
Bauhaus University Weimar 9
University of California, Berkeley 9
University of Texas at Austin 9
University of Illinois at Chicago 9
University of Waterloo 9
Hong Kong Baptist University 10
Federal University of Minas Gerais 10
George Mason University 10
University of Turin 10
Beijing University of Posts and Telecommunications 10
Northwestern Polytechnical University China 11
Hefei University of Technology 11
Nokia Corporation 11
University of Melbourne 11
University of Minnesota Twin Cities 11
Hong Kong Polytechnic University 11
Hong Kong University of Science and Technology 12
Georgia Institute of Technology 12
Nanjing University of Science and Technology 12
Delft University of Technology 13
Polytechnic Institute of Turin 13
National Chiao Tung University Taiwan 13
University of Southampton 13
University of Technology Sydney 14
University of California, Los Angeles 14
Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne 14
Florida International University 15
Shanghai Jiaotong University 15
Zhejiang University 15
Yahoo Research Labs 16
Tel Aviv University 16
University of Tokyo 18
Chinese University of Hong Kong 18
Carnegie Mellon University 19
Harbin Institute of Technology 20
Arizona State University 21
Virginia Tech 21
Singapore Management University 21
National Taiwan University 21
Microsoft Research Asia 23
Microsoft Research 23
IBM Research 24
Jet Propulsion Laboratory 24
Peking University 24
Ben-Gurion University of the Negev 25
Tsinghua University 25
Nanyang Technological University 26
University of Illinois at Urbana-Champaign 26
Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences 28
University of Maryland 29
National University of Singapore 38
University of Science and Technology of China 43
Chinese Academy of Sciences 52

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)
Archive


2018
Volume 9 Issue 5, June 2018  Issue-in-Progress
Volume 9 Issue 4, February 2018 Research Survey and Regular Papers
Volume 9 Issue 3, February 2018 Regular Papers and Special Issue: Urban Intelligence
Volume 9 Issue 2, January 2018 Regular Papers

2017
Volume 9 Issue 1, October 2017 Regular Papers and Special Issue: Data-driven Intelligence for Wireless Networking
Volume 8 Issue 5, September 2017
Volume 8 Issue 6, September 2017 Survey Paper, Regular Papers and Special Issue: Social Media Processing
Volume 8 Issue 4, July 2017 Special Issue: Cyber Security and Regular Papers
Volume 8 Issue 3, April 2017 Special Issue: Mobile Social Multimedia Analytics in the Big Data Era and Regular Papers
Volume 8 Issue 2, January 2017 Survey Paper, Special Issue: Intelligent Music Systems and Applications and Regular Papers

2016
Volume 8 Issue 1, October 2016
Volume 7 Issue 4, July 2016 Special Issue on Crowd in Intelligent Systems, Research Note/Short Paper and Regular Papers
Volume 7 Issue 3, April 2016 Regular Papers, Survey Papers and Special Issue on Recommender System Benchmarks
Volume 7 Issue 2, January 2016 Special Issue on Causal Discovery and Inference

2015
Volume 7 Issue 1, October 2015
Volume 6 Issue 4, August 2015 Regular Papers and Special Section on Intelligent Healthcare Informatics
Volume 6 Issue 3, May 2015 Survey Paper, Regular Papers and Special Section on Participatory Sensing and Crowd Intelligence
Volume 6 Issue 2, May 2015 Special Section on Visual Understanding with RGB-D Sensors
Volume 6 Issue 1, April 2015
Volume 5 Issue 4, January 2015 Special Sections on Diversity and Discovery in Recommender Systems, Online Advertising and Regular Papers
 
 
All ACM Journals | See Full Journal Index